Motparts frågor till vittne

2015-09-09 i Vittna
FRÅGA
Jag och min fd fru ska till domstol om en månad . Hon har en advokat och 2 vitne. med sig . Jag kommer utan ombud . Har jag rätt att ställa frågor till hennes vitne ??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det endast är din före detta fru som har åberopat förhör med vittnen. Eftersom din före detta fru är den som åberopar förhör så är hon som utgångspunkt den som först ska få tillfälle att förhöra dem efter att vittnena har fått tillfälle att på egen hand avge sin berättelse i ett sammanhang. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 36:17 första stycket. När din före detta fru har hållit sitt förhör så kommer du i egenskap av motpart att få tillfälle att höra vittnena. Att du saknar eget ombud har ingen betydelse för din rätt att ställa frågor till vittnena, men rätten kan komma att bedöma att du inte klarar av att hålla förhöret på lämpligt sätt med hänseende till avsaknaden av ombud. Om så är fallet så kan rätten välja att leda förhöret åt dig (Rättegångsbalk 36:17 andra stycket).

Det utmärkande syftet med ditt motförhör är att försöka få fram omständigheter som försvagar trovärdigheten hos vad vittnena har berättat. Detta exemplifieras genom att du, till skillnad från din före detta fru som åberopade förhöret, har möjlighet att ställa ledande frågor så länge de är behövliga för att undersöka i vilken mån vittnenas berättelse överensstämmer med verkligheten. Det är dock värt att notera att om du ställer frågor som är uppenbart förvirrande eller obehövligt ledande så har rätten skyldighet att avvisa dessa (Rättegångsbalk 36:17 femte stycket). Eftersom motförhöret med andra ord är en balansgång som kräver fingertoppskänsla så är risken påtaglig att rätten kommer att se sig tvungen att leda motförhöret om den upplever att du inte kan genomföra det på lämpligt sätt utan ombud.

När du har hållit ditt motförhör så kommer rätten, din före detta fru och du att få tillfälle att ställa ytterligare frågor till vittnena angående enskilda aspekter (Rättegångsbalk 36:17 tredje stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (197)
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?
2020-11-29 Vad händer om man uteblir från huvudförhandling i domstol?

Alla besvarade frågor (88090)