Möte hos socialen efter ansökan om körkort

Hej, jag har åkt fast för rattfylleri, olovlig körning, våld mot tjänsteman och även dopingbrott. Detta var ett par år sedan och jag har nu ansökt om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen (jag har aldrig sökt eller haft körkort innan). Transportstyrelsen skickade sedan tillbaka ett brev där dom säger att jag måste gå på ett möte hos socialen, vilket jag tycker är självklart så då till min fråga; Lämnar jag då tester för att bevisa att jag är "ren"? Tar dom prover på anabola då också eller gör dom bara prover för alkohol och droger?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om körkort regleras i körkortslagen (1998:488) och i körkortsförordningen (1998:980).

När man har ansökt om ett körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen att göra en bedömning på ansökan, för att se om den sökande uppfyller de personliga och medicinska krav som ställs på de som ska ta körkort. Enligt 3 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980) får Transportstyrelsen vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd begära in ett yttrande från bland annat socialnämnden. Socialnämnden ska i sådana fall lämna in en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort.

I ditt fall är det därför mycket sannolikt att du kommer behöva lämna ett urinprov. Detta gör Transportstyrelsen och socialnämnden för att se om du uppfyller kraven för att inneha ett körkort och för att se om du brukar någon substans som skulle kunna påverka din förmåga att köra ett motordrivet fordon. Exempel på sådana substanser som kan påverka förmågan att köra ett motordrivet fordon är alkohol, opiater, amfetamin, kokain, cannabis, hallucinogener, narkotikaklassade läkemedel och anabola steroider.

Det är svårt att säga exakt vilka slags tester du kommer att få göra. Det är dock inte osannolikt att de kommer att ta prover på bland annat psykoaktiva substanser. Anabola steroider är att betrakta som en psykoaktiv substans.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning