Mosters adoption av systerson

2015-09-26 i Adoption
FRÅGA
Hejsan .Min son är 5 år och har okänd fader. Jag vill vara säker på att han har det bra om något skulle hända mig. Den som varit där sen han föddes är min syster. Han älskar sin moster och hon ställer alltid upp för oss på alla möjliga sätt, dag som natt. Får hon lov att adoptera honom eftersom han inte har någon papps och trots att jag lever . Hon är dom en extra mamma. Bars så jag vet att han är trygg om något skulle hända mig.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du uppger att pappan är okänd så förutsätter jag att du har ensam vårdnad om sonen. Eftersom du har ensam vårdnad så behöver din syster inhämta endast ditt samtycke för att adoptera din son, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:5 a första och andra styckena. En andra förutsättning för att domstolen ska ge sitt tillstånd till adoptionen är att denna kan bedömas som lämplig utifrån din systers tidigare deltagande i uppfostran, om den är till fördel för din son och vad din son själv tycker om saken (Föräldrabalk 4:6 första stycket). Om du vill att din son ska kvarstå som ditt barn i juridiskt hänseende så är dock en adoption olämplig. Om din syster adopterar din son så medför det att alla rättsliga band mellan dig och din son klipps av. Det innebär bland annat att din son inte kommer att räknas som din bröstarvinge i samband med din död, varvid hans enda möjlighet att ta ut arv efter dig är om du inte efterlämnar bröstarvingar eller föräldrar i livet och din syster redan har avlidit. Detta framgår av Föräldrabalk 4:8 första stycket, och Ärvdabalk (1958:637) 2:1-2. Just detta förhållande kan åtgärdas genom att du testamenterar din kvarlåtenskap till din son, men eftersom bland annat vårdnaden genom adoption överförs från dig till din syster så är det sammantaget olämpligt att vidta adoption om du fortfarande vill ha kvar de rättsliga banden till din son.

Om du skulle avlida i egenskap av ensam vårdnadshavare så ska domstolen som utgångspunkt anförtro vårdnaden till pappan i samband med dennes ansökan eller socialnämndens anmälan. Eftersom pappan är okänd så förutsätter jag dock att din son aldrig har haft någon kontakt med denne. Eftersom sonen och pappan aldrig har haft något umgänge och beslutet om överföringen av vårdnaden alltid ska ha barnets bästa som utgångspunkt så kommer det med allra största sannolikhet bedömas som mer lämpligt i en sådan situation att vårdnaden istället överförs till en särskilt förordnad vårdnadshavare (Föräldrabalk 6:2 a första stycket, och 6:9 andra stycket). Eftersom din son redan har en emotionell anknytning till din syster och hon har visat sig kapabel under din sons levnad att ge omvårdnad, trygghet och god fostran så kommer hon också med allra största sannolikhet att bli den som av domstolen särskilt förordnas till vårdnadshavare (Föräldrabalk 6:10 a första stycket). Det finns dock inget som hindrar dig från att meddela socialnämnden i din kommun om din önskan att din syster får vårdnaden i händelse av din död, för att ytterligare stärka en redan stor sannolikhet för att hon får vårdnaden i en sådan situation.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84437)