Moped klass I utan körkort

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Min fråga är vad jag får för straff om jag kör moped klass 1 utan körkort.Jag fick mitt körkort indraget för 10 månader sedan och har nu 20 kvar (det blev indraget i 30 månader totalt) det blev även rättegång och fick där 2 års villkorlig dom.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

En moped av klass I får endast köras av den som har ett gällande körkort för fordonet enligt 2 kap 1 § körkortslag (1998:488).

Vilket straff som är aktuellt för att köra moped klass I utan körkort framgår av lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Olovlig körning eller grov olovlig körning?

Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det dömes för olovlig körning till böter enligt 3 § i ovan nämnda lag. Om personen tidigare har innehaft ett körkort som blivit återkallat är trafikbrottet att ses som grovt. Straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.

I rättsfallet NJA 1999 s 380 ansåg Högsta domstolen (HD) dock att enbart den omständigheten att körkortet tidigare dragits in inte kunde anses vara tillräckligt för att bedöma en olovlig körning som ett grovt brott (grov olovlig körning).

Den villkorliga domen

Om du begår ett nytt brott under din villkorliga dom är det troligt att det påverkar den villkorliga domen eller straffet för det nya eventuella brottet. Domstolen kan upphäva en villkorlig dom om nya brott begås under prövotiden och istället döma ett gemensamt straff för brotten. Domstolen kan även döma en ny påföljd för det nya brottet, se 34 kap 1 § brottsbalken.

Sammanfattningsvis

Om du uppsåtligen framför en klass I-moped trots att ditt körkort blivit indraget kan det alltså sägas vara möjligt att du gör dig skyldig till grov olovlig körning. Det är dock svårt att konstatera det exakta utfallet i din situation med tanke på HD:s domslut i NJA 1999 s 380 som pekar åt att det istället kan röra sig om olovlig körning.

Vad som är klart är att du i vart fall gör dig skyldig till olovlig körning, och riskerar böter, om du uppsåtligen framför en klass I-moped utan att vara berättigad till det. Bedöms den olovliga körningen som grov finns som nämnt fängelse i högst sex månader på straffskalan.

Du bör därför inte köra moped klass I utan körkort, speciellt med tanke på den villkorliga domen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96401)