FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/04/2020

Möjligt straff för stöld av normalgraden?

Hej, jag och en kompis båda 16 år gammal stal saker från en butik för värde 1500kr det är första gången vi någonsin begåt något olagligt och den sista kan man säga. Vad kan straffet bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, så som "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".

Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § BrB, "är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader".

Gränsdragningen mellan stöld och det mildare brottet ringa stöld brukar, enligt tidigare domar, gå vid 1000 kronor. Eftersom värdet av sakerna i ert fall överstiger 1000 kronor kommer stöld av normalgraden att bli aktuellt.

Ni båda är straffmyndiga då ni är över femton år, 1 kap. 6 § BrB.

Eftersom ni inte har fyllt arton år än och det rör sig om ett enklare brott samt att ni, om jag uppfattat det rätt, inte har dömts för några brott tidigare, kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Detta brukar kallas för straffvarning. Ni får då inget straff för brottet utan kallas istället till möte med åklagaren. Begår man ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla och nya brottet. Ungdomstjänst, dvs att man jobbar gratis genom att hjälpa andra, kan bli aktuellt som straff. Även ungdomsvård kan aktualiseras vilket innebär att man måste ha regelbunden kontakt med socialtjänsten, i form av möten varje vecka eller liknande. Böter som straff kan också bli aktuellt.

Det jag beskrivit ovan är olika möjliga utfall. Det är svårt att ge ett bestämt svar på vad straffet kommer bli, eftersom jag inte kan säga exakt hur en åklagare eller domstol kommer bedöma eran situation.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”