FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/03/2018

Möjligt att straffa vuxna för brott denne begått som barn?

En av mina söner blev för 12 år sedan våldtagen vid upprepade tillfällen, han var då 6-7 år. Hans bror blev under knivhot tvungen att bevittna detta , han var då 8-9 år. Han som utsatte mina söner för detta var då 12år, alltså inte straffmyndig. Så att det vart då inget polisiärt ärende utan vi hanmade då hos social förvaltningen. Sen dess har mina pojkars liv rasat helt, eftersom han fortsatte hota dom för att skvallrat kunde dom inte gå ut, så dom satt inne jämt tills vi fick lov att flytta. Sen efter det här det bara varit bup och läkare och diagnoser ptsd bl.a. nu undrar jag nu är han vuxen finns det nått sätt att få honom att stå till svars nu, han kom ju undan helt då. Mina pojkar lever med det här varje dag, han mordhotad min yngsta son för några månader och det blev han iaf dömd för i rätten. Så vi undrar kan dom få någon sorts rättvisa???

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har ett brott begåtts av någon som inte uppnått 15-års ålder kan inte gärningsmannen ifråga dömas till någon påföljd. Detta följer av 1 kap. 6 § brottsbalken (HÄR). Att idag, sedan gärningsmannen nått vuxen ålder, bestraffa honom för gärningar som begåtts för 12 år sedan skulle strida mot bland annat 30 kap. 9 § rättegångsbalken (HÄR) och dess regler mot dubbelbestraffning. Har fallet upptagits och socialförvaltning med mera varit inkopplade en gång kan inte fallet, på samma grunder tas upp igen. Vidare skulle, i de fall det ej varit fråga om sådana åtgärder, gärningen förmodligen anses varar preskriberad i enlighet med 35 kap. 1 § brottsbalken (HÄR), då preskriptionstid för våldtäkt är 10 år och för olaga tvång detsamme om tvånget varit grovt. Slutligen skulle det troligtvis anses strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § regeringsformen (HÄR) att ådöma någon påföljd för ett brott man begick när man ej var straffmyndig och alltså ej kunde ådömas påföljd. Själva idén med att ha en straffmyndighetsålder skulle ju undermineras och i princip vara verkningslös om barnen så snart de fyllt 15 kunde ådömas påföljd för brott de begått när de varit yngre. Skulle hot och dylika gärningar förekomma än idag är det givetvis möjligt att hålla personen i fråga ansvarig, vilket ju också verkar ha varit fråga om.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att (oavsett om det skulle anses moraliskt rätt) det inte går att hålla denne person ansvarig för gärningarna som begåtts när denne inte var straffmyndig. Upprepade kränkningar, våldshandlingar och hot sedan många år tillbaka skulle dock kunna vara en relevant faktor vid påföljdsbedömningen av brott som begås idag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo