Möjligt att påkalla inskränkning av föreningsfriheten?

Vart anmäler jag en organisation/ förening / parti som bryter mot inskränkningen i föreningsfriheten

med hänvisning till 2010:1408

"Föreningsfriheten får begränsas endast

när det gäller sammanslutningar

vilkas verksamhet är av militär eller

liknande natur eller innebär förföljelse

av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande

förhållande."

och vem är det som bestämmer om upplösning av dem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Huvudregeln i Sverige är att det råder föreningsfrihet (2 kap. 1 § femte punkten regeringsformen (RF)). Den paragrafen du citerar, 2 kap. 24 § andra stycket RF, innebär att friheten får inskränkas genom lag, alltså att en lag får medföra att friheten i vissa fall inskränks (2 kap. 20 § RF).

Alltså kan paragrafen som sådan inte åberopas och användas för att få en förening avvecklad, utan den innebär helt enkelt att andra lagar kan medföra denna effekt. Ett exempel kan vara om en förening utövar hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken), vilket kan polisanmälas och i vissa fall leda till att föreningsfriheten inskränks genom att föreningen avvecklas.

Hoppas det klargör saken. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”