Möjligt att påkalla inskränkning av föreningsfriheten?

FRÅGA
Vart anmäler jag en organisation/ förening / parti som bryter mot inskränkningen i föreningsfriheten med hänvisning till 2010:1408"Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningarvilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelseav en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknandeförhållande."och vem är det som bestämmer om upplösning av dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Huvudregeln i Sverige är att det råder föreningsfrihet (2 kap. 1 § femte punkten regeringsformen (RF)). Den paragrafen du citerar, 2 kap. 24 § andra stycket RF, innebär att friheten får inskränkas genom lag, alltså att en lag får medföra att friheten i vissa fall inskränks (2 kap. 20 § RF).

Alltså kan paragrafen som sådan inte åberopas och användas för att få en förening avvecklad, utan den innebär helt enkelt att andra lagar kan medföra denna effekt. Ett exempel kan vara om en förening utövar hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken), vilket kan polisanmälas och i vissa fall leda till att föreningsfriheten inskränks genom att föreningen avvecklas.

Hoppas det klargör saken. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1248)
2021-09-20 Brottsligt att påstå att någon lider av psykisk sjukdom?
2021-09-19 Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?
2021-09-12 Falska anklagelser.
2021-09-05 Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

Alla besvarade frågor (95767)