Möjligt att lämna tillbaka en dator som är köpt på avbetalning?

2020-03-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Jag skulle behöva hjälp med följande. Jag har köpt en dator på kredit/avbetalning och har nu betalat ungefär hälften av kreditbeloppet. Jag är dock väldigt missnöjd med köpet och undrar om man efter så här lång tid kan lämna tillbaka datorn? Halva datorn tillhör ju fortfarande säljaren. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Av din fråga framgår det inte riktigt om du har ingått avtalet om avbetalning avseende din dator som privatperson (konsument) eller i egenskap av näringsidkare (exempelvis som egenföretagare). Det du beskriver ovan är en del av den så kallade speciella avtalsrätten och två skilda lagar reglerar det inträffade beroende på hur partsförhållandet ser ut. Även om de är hyfsat snarlika till sitt innehåll.

Allmänt

I fråga om avbetalningsköp gjorda av en konsument blir konsumentkreditlagen (KkrL) tillämplig. Beträffande avbetalningsköp mellan två näringsidkare aktualiseras istället reglerna i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Med andra ord blir den avgörande frågan vem det är som, med juridiskt språkbruk, har rättshandlat (alltså agerat som köpare).

Jag utgår dock ifrån att det som åsyftas här är ett köp som du har gjort privat, alltså i egenskap av konsument. Om något annat skulle gälla är du mer än välkommen att höra av dig på nytt till oss och ställa fler frågor.

Ångerrätten i ditt fall

Vid alla typer av konsumentkreditavtal (vilket det är fråga om i ditt fall) har du som konsument en ångerrätt, det vill säga en rätt att frånträda kreditavtalet (ditt avbetalningsköp) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till säljaren inom 14 dagar. Tidsfristen börjar löpa den dag du ingick avtalet om avbetalningsköpet av din dator (21-22 §§ KkrL).

Oerhört tacksamt är också att om du som konsument på ett riktigt och lämpligt sätt och i tid (i lagtexten används uttrycket ändamålsenligt sätt) har lämnat eller sänt ett meddelande om att du vill frånträda ditt avbetalningsköp står säljaren risken för att meddelandet eventuellt försenas eller inte kommer fram (23 § KkrL). Detta är ett uttryck för det konsumentskydd som finns på det här området, vilket kan vara bra för dig att känna till framöver.

Kortare slutsats

Men jag tolkar dessvärre din fråga som att det har gått betydligt längre tid än 14 dagar. Om ja, då finns det inte särskilt mycket du som köpare kan göra. Jag föreslår att du kontaktar säljaren och förklarar lägesbilden. Han eller hon kanske är mer medgörlig än vad du tror. Oavsett vilket, fråga! Man kan aldrig få mer än ett nej. Men med stöd av den lagstiftning som finns har du tyvärr inget case.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (833)
2020-09-26 Ansvar för vara vid delleveranser
2020-09-26 Köp eller tjänst?
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?
2020-09-16 Utebliven betalning

Alla besvarade frågor (84484)