Möjligt återkalla taxiförarlegitimation långt efter begånget brott?

2016-11-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Är det verkligen möjligt att återkalla ett taxiförarlegitimation för ett brott som begicks för 17-21 år sedan men som först för ett år sedan anmäldes och dömdes i domstol?Varken innan eller efter denna händelse har inga lagbrott begåtts.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt taxitrafiklagen ska taxiför­arlegitimationen återkallas om föraren visar sig vara olämplig.

Att bli fråntagen sitt leg är en långsam process. Först ska föraren dömas i domstol, sedan ska domen vinna laga kraft. Först då kan Transportstyrelsen fatta beslut om återkallelse. I praktiken kan det innebära att det går flera år från det att brottet begås, tills föraren blir av med sitt leg.

Gällande brottet som begåtts i din fråga, kan det vara aktuellt att diskutera preskriptionstiden och det känns som det är denna du funderar på. Eftersom, vad det framgår i frågan, personen blev dömd för brottet så har en bedömning av preskriptionstiden redan gjorts och är inget vi behöver gå in mer på. Vill du ändå läsa mer om detta hittar du bestämmelserna i 35 kap. 1§ Brottsbalken.

Har någon genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ska taxiförarlegitimation ska återkallas av prövningsmyndigheten, 6 kap. 4§ Taxitrafiklagen.

För att summera svaret så ja, det är möjligt att återkalla taxiförarlegitimation om du anses olämplig att tjänstgöra i taxitrafik, och beroende på brottet som begåtts och domslutet har prövningsmyndigheten troligtvis ansett föraren olämplig i detta fall.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Asta Schulz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (796)
2020-10-27 Måste riskutbildningen göras om vid återkallat körkort?
2020-10-26 Vad kan vi göra om Transportstyrelsen återkallar körkortet?
2020-10-26 Kan mitt körkort bli återkallat efter upprepade fortkörningar?
2020-10-25 Återkallat körkort eller varning?

Alla besvarade frågor (85451)