Möjligheterna för att överlåta förstahandskontrakt för en hyresrätt

2020-02-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har ett förstahandskontrakt på en lägenhet som jag under de senaste 5 åren delat med min lillebror. Vi är båda bokförda på lägenhetsadressen men det är bara jag som står på kontraktet. Nu ska jag flytta, hur ser möjligheterna ut för att min lillebror ska kunna ta över förstahandskontraktet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de uppgifter du lämnat utgår jag från att hyresvärden är medveten om att din lillebror har bott med dig i lägenheten de senaste fem åren, mitt svar baseras därför på denna utgångspunkt.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av 12 kap. jordabalken, också kallad "hyreslagen".

Din möjlighet att överlåta kontraktet generellt

Huvudregeln är att du som hyresgäst inte får överlåta ditt kontrakt på hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycket JB). Med andra ord finns det en möjlighet att få överlåta kontraktet med hyresvärdens samtycke. Du kan alltså till börja med att fråga din hyresvärd för att se om denne skulle samtycka till överlåtelsen. Lämnar inte hyresvärdens sitt samtycke så finns det en annan möjlighet, som jag också kommer redogöra för.

Din möjlighet att överlåta kontraktet till en närstående

Den andra möjligheten att få överlåta hyresrätten är genom ett tillstånd från hyresnämnden överlåta den till en närstående som varaktigt sammanbott med dig. Sådant tillstånd från hyresnämnden ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § första stycket JB).

I ditt fall rör det sig om en närstående, då det är din lillebror. Dessutom har ni varaktigt sammanbott, eftersom ni har bott tillsammans i fem år och den generella gränsen här är tre år. Angående om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen läggs vikt vid den föreslagne hyresgästens, alltså din lillebrors, vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet och till dennes personliga kvalifikationer.

Svaret på om dina möjligheter att överlåta förstahandskontraktet till din lillebror på det här sättet beror alltså på ifall din hyresvärd skäligen kan nöja sig med din lillebror som hyresgäst. För det är din lillebrors personliga förhållanden avgörande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1745)
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Alla besvarade frågor (84286)