Möjligheter till att svensk lag tillämpas på arv

2015-11-05 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min man dog den 25:e augusti i år. Vi ville båda att allt arv ska lyda under svensk lag. Förstått att en ny lag från den 17:e augusti i år kan hjhälpa. Läste om några nya formulär EU utfärdat inom detta område. Hur förfara?Jag bor i en liten by i Cadizområdet och de flesta juridiska personer här kan så litet och vill inte hamna i något långvarigt krångel.MVHKerstin
SVAR

Hej och tack för din fråga.

För att avgöra vilken lag arvet skall lyda under är det lämpligt att först klargöra vilket lands domstol som är behörig att avgöra denna fråga. Av art 4 i EU:s arvsförordning som är tillämplig på de som dör från och med den 17 augusti 2015 framgår att den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död är behörig att fatta beslut om arvet i sin helhet. Detta innebär att om din make stadigvarande bodde i Spanien vid sin död är spansk domstol behörig att döma i ärendet.

Beträffande lagvalet är huvudregeln enligt Art 21 i EU:s arvsförordning att arvet skall fördelas efter lagen i det land där din man hade hemvist vid sin död. Detta innebär att om han var stadigvarande bosatt i Spanien skall spansk lag tillämpas enligt huvudregeln. Dock är det möjligt att enligt undantagsregeln i Art 21.1 p.2 att tillämpa ett annat lands lag om din man vid sin död hade uppenbart närmre anknytning till detta land.

Enligt Art 22 i arvsförordningen finns möjlighet att välja att lagen i det land där personen är medborgare skall vara tillämplig på arvet. Ett lagval skall dock uttryckligen framgå i ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren för dessa enligt Art 21.2. Detta innebär att det skall stå skrivet i testamente att din man ville att svensk lag skall tillämpas på arvet. Detta förutsätter dock att han är svensk medborgare. Det framgår även av 21.1 2 st att om din make var medborgare i flera länder får han välja vilket av dessa länders lag som skall vara tillämplig på testamentet. Om lagval gjorts får även parterna avtala om att en domstol i den aktuella medlemsstaten skall ha exklusiv behörighet att pröva alla arvsfrågor i det aktuella ärendet.

Om inget lagval har gjorts är det huvudregeln i Art 21 som gäller, vilken lag som skall tillämpas på arvet styrs alltså efter din makes hemvist vid tiden för hans död. Bodde ni stadigvarande i Sverige när din make dog, så är det svensk lag som gäller, men om ni stadigvarande bodde i Spanien så är det spansk lag som gäller.

Länk till EU:s arvsförordning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:SV:PDF#sthash.Us8tX5y9.dpuf

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1494)
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?

Alla besvarade frågor (85229)