Möjligheter för ny fastighetsägare att säga upp ett befintligt hyresavtal

Hej!

Tänkte köpa en mindre hyresfastighet. 2 av 3 lägenheter är uthyrda.

Vi hade tänkt att göra om fastigheten till en villa för att bo där själva.

Kan det vara problem med att säga upp hyresgästerna?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du var vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om fastighetsöverlåtelse och hyra finns i Jordabalken (JB).

Om du förvärvar fastigheten har du samma möjligheter som den tidigare fastighetsägaren vid uppsägning av hyresavtalet eftersom hyreavtalet gäller även mot dig som den nye ägaren (7 kap. 17 § JB). Om hyresavtalet ingåtts för bestämd tid så upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Utgångspunkten är således att uppsägning behöver inte ske om hyresavtalet är på bestämd tid och hyresförhållandet har inte varat mer än nio månaden. Men ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla enligt avtalet och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast:

- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

- en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,

- nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. (12 kap. 4 § andra stycket JB).

Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, såvida inte längre uppsägningstid har avtalats, kan avtalet sägas upp för att upphöra att gälla:

- vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller

- vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal (12 kap. 4 § första stycket JB).

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Återkom om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000