Möjligheter för ny fastighetsägare att säga upp ett befintligt hyresavtal

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Tänkte köpa en mindre hyresfastighet. 2 av 3 lägenheter är uthyrda. Vi hade tänkt att göra om fastigheten till en villa för att bo där själva.Kan det vara problem med att säga upp hyresgästerna?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du var vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om fastighetsöverlåtelse och hyra finns i Jordabalken (JB).

Om du förvärvar fastigheten har du samma möjligheter som den tidigare fastighetsägaren vid uppsägning av hyresavtalet eftersom hyreavtalet gäller även mot dig som den nye ägaren (7 kap. 17 § JB). Om hyresavtalet ingåtts för bestämd tid så upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Utgångspunkten är således att uppsägning behöver inte ske om hyresavtalet är på bestämd tid och hyresförhållandet har inte varat mer än nio månaden. Men ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla enligt avtalet och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast:

- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

- en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,

- nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. (12 kap. 4 § andra stycket JB).

Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, såvida inte längre uppsägningstid har avtalats, kan avtalet sägas upp för att upphöra att gälla:

- vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller

- vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal (12 kap. 4 § första stycket JB).

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Återkom om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1955)
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?

Alla besvarade frågor (92105)