Möjligheter att väcka åtal för förtal

FRÅGA
Hej¡ Jag är en kvinna i övre medelåldern. Jag är särbo med en man. Ńu till mitt dilemma. Min man känner en kvinna sedan lång tid tillbaka. De har dock aldrig haft något förhållande med varandra. Är endast vänner. Mannen och jag har ett sexårigt särboförhållande utan tidigare problem. Sista året har kvinnan min man känner, börjat skriva sms till honom som är direkt kränkande mot mig. Hon skriver bl.a " hur har du det med din strulande, svartsjuka kvinna. Jag tycker synd om den". Till saken hör, hon känner inte mig, har aldrig träffat mig. Jag skrev till henne och ville han en förklaring till vad hon menade. Svaret jag fick var " om du besvärar mig igen, anmäler jag dig för ofredande/stalking! Du stör! Bara så du vet! ". Jag har bett min särbo om hjälp, men han vägrar, vill inte "stöta" sig med henne. Han vill att jag ska strunta i henne och gå vidare. Men jag mår dåligt av att bli beskylld för något som inte finns gehör för. Min fråga? Om hon fortsätter förnedra mig, vad kan jag göra? Vart kan jag vända mig? Eller anser du/ni att min särbo har rätt, inte bry mig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal enligt 5 kap brottsbalken
Det brott som kan vara aktuellt vid uttalanden av henne som de du beskriver är förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Förtal innebär att hon spridit budskap om dig till en tredje part (din särbo) som varit ägnade att få din särbo att tycka sämre om dig.

Är kraven för förtal uppfyllda i ditt fall?
Det är tvivelaktigt ifall en domstol skulle mena att detta är förtal. Alla sorters uttryck för att man inte tycker om en annan person är inte förtal, detta hade utgjort en för stor inskränkning i yttrandefriheten. Det kan inte heller anses vara solklart att hennes uttalanden helt syftar till (alltså att de är ägnade åt) att utsätta dig för andras (din särbos) missaktning.

Enskilt åtal
Förtal är ett brott som faller under enskilt åtal. Det innebär att en åklagare inte kommer föra din talan i domstol som i många andra brottmål. Du måste alltså själv föra din talan, vilket kan bli dyrt för dig ifall du förlorar i domstol (som regel måste du då betala din särbos kompis rättegångskostnader).

Sammanfattning
Mitt råd till dig är faktiskt inte att väcka åtal. Detta på grund av de dåliga möjligheterna att vinna och de höga kostnader du kan behöva betala ifall du förlorar.

Med det sagt menar jag inte att det din särbos kompis har sagt är bra eller rätt på något sätt. Att hon skulle kunna få dig åtalad för ofredande för att du försöker få henne att sluta tala illa om dig verkar väldigt orimligt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar dig lycka till!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1248)
2021-09-20 Brottsligt att påstå att någon lider av psykisk sjukdom?
2021-09-19 Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?
2021-09-12 Falska anklagelser.
2021-09-05 Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

Alla besvarade frågor (95766)