Möjligheter att undanta egendom från bodelning

2016-11-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej, fick för ett tag sedan en gåva från mina föräldrar (utan gåvåbrev) för att kunna köpa tomt och börja bygga mitt blivande hus. Nu är det så att vi är efterkloka och skulle vilja "skydda" huset och tomten på något sätt, exmeplvis genom enskild egendom. Jag har ingen partner i dagsläget så äktenskapsförord är förtillfället orelevant. Men det jag skulle vilja är skydda mig vare sig jag har 1 partner eller 10 stycken i framtiden, utan att behöva skriva ett äktenskapsförod varje gång. Finns det något sätt för mig och mina föräldrar att skydda huset från eventuell bodelning i framtiden, utan att blanda in äktenskapsförod?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. I ena delen kommer jag att utgå från att du bor i fastigheten med en sambo och i andra delen kommer jag att utgå från att du bor med en make.

Sambo - Sambolagen (SamboL) (här)

I en sambodelning ingår endast samboegendom. Detta framkommer av SamboL 8 § (här). Samboegendom är egendom som förvärvats av samborna för gemensam användning. Detta framkommer av SamboL 3 § (här). Om du köper fastigheten innan du blir sambo kommer fastigheten därmed att undantas från en bodelning eftersom du inte förvärvade fastigheten tillsammans med din partner i syfte att ni ska leva där tillsammans. Din framtida sambo kan i detta fall därmed inte hävda rätt på fastigheten vid en eventuell separation.

Det finns möjlighet för sambor eller blivande sambor att avtala om att SamboL:s regler om bodelning inte ska vara tillämpliga eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta framkommer av SamboL 9 § (här). Ett sådant avtal kan du enkel upprätta via vår avtalstjänst här. Du kan även boka en tid med en av våra sakkunniga jurister på området på denna länk.

Äktenskap - Äktenskapsbalken (ÄktB) (här)

I en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ingår makarnas giftorättsgods, dvs. egendom som inte är enskild egendom. Detta framkommer av ÄktB 7:1 (här). I ÄktB 7:2 (här) finns en uppräkning på vad som utgör enskild egendom. Enligt punkt två i nämnda paragraf är egendom enskild om maken fått den i gåva med villkor att egendomen ska vara makens enskilda. Förbehållen ska dock göras i samband med gåvotillfället. Så tycks inte ha varit ditt fall.

Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord (se punkt 1 i 7:2 ovan). Det är, enligt mig, det bästa sättet att undanta fastigheten från en eventuell bodelning då inga förbehåll gjordes vid gåvotillfället om att fastigheten ska utgöra enskild egendom.

Samlad bedömning

* Köper du fastigheten innan du blir sambo kommer fastigheten att undantas från en bodelning.

* Köper du fastigheten efter att du blir sambo eller i syfte att du och din blivande sambo ska bo där kan du undanta fastigheten från en bodelning genom att upprätta ett samboavtal.
* Ska du och din partner ingå äktenskap rekommenderar jag er att skriva ett äktenskapsförord.

Du har därmed goda möjligheter att behålla din äganderätt till fastigheten vid en framtida separation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Stöter du på fler juridiska problem är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, tack för svaret. Skulle det fungera att jag "säljer" tillbaka tomten till mina föräldrar, eller på något annat sätt få över ägandet till dem, som sedan skriver ett gåvobrev när huset är färdigt för att göra det till enskild egendom?
2016-11-11 19:56
Hej! Rent teoretiskt kan du naturligtvis ge tillbaka pengarna till dina föräldrar som sedan genom ett gåvobrev ger dig pengarna med förbehåll om att pengarna och det som kan träda i dess ställe (dvs. huset) ska utgöra enskild egendom. Vänligen, Anna
2016-11-11 20:19
Hej, Jag antar att det är liknande ifall vi skriver över det påbörjade huset på mina föräldrar som senare när det är klart,skriver gåvobrev? I vilket fall som helst, tackar för de snabba svaren.
2016-11-12 14:51
Hej, För att kunna ge ett svar måste jag veta vem som är lagfaren ägare till fastigheten där byggnaden ska uppföras? Vänligen, Anna
2016-11-12 15:00
Hej igen, Är det så att dina föräldrar är lagfarna ägare till fastigheten så kan de inte ha överlåtit fastigheten till dig genom en muntlig utfästelse. Gåva av fast egendom kräver nämligen ett skriftligt gåvobrev. Dina föräldrar får därmed upprätta ett gåvobrev med förbehåll om att fastigheten ska utgöra fast egendom. Lycka till! Vänligen, Anna
2016-11-13 11:31
Har du fått pengar för att köpa en fastighet gäller dock vad som skrevs i första kommentaren.
2016-11-13 11:35
Hej, jag äger den då jag fick pengar för att starta bygget och köpa tomten. Samt står de för stor del av finansieringen.
2016-11-13 11:56
Hej, Då uppfattar jag det som att gåvan avser pengar. Därmed är du är lagfaren ägare då du köpt fastigheten för pengarna. Att skriva över äganderätten på dina föräldrar som sedan överlåter fastigheten till dig genom gåvobrev (som du ovan föreslog) är dock ett onödigt komplicerat förfarande. Som anfört i svaret ovan kommer fastigheten ändå att undantas en sambobodelning. Det är även mindre komplicerat än att upprätta ett äktenskapsförord. Vänligen, Anna
2016-11-13 13:35
Kommentera
Relaterat innehåll