Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

2021-04-15 i Bodelning
FRÅGA
Om 2 personer är gifta och bestämmer sig för att skiljas och bara en person står på lånet för huset vad gäller då? Huset är Inte färdigbetalt än på långa vägar. Hur mycket ska personen som vill bo kvar betala? Det är samma person som står på lånet. Huslånet är på 450.000 kr
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för allmänna rättsliga utgångspunkter vid skilsmässa och bodelning (fördelningen av er gemensamma egendom), för att därefter anknyta till din fråga mer specifikt. Bestämmelserna som hänvisas till i detta svar är hänförliga till Äktenskapsbalken, nedan används förkortningen ÄktB.

Allmänna utgångspunkter

Vid en skilsmässa ska en bodelning göras, 9:1 ÄktB. Utgångspunkten för bedömningen av vad som ska tas med i en bodelning görs från den dag då ansökan om skilsmässan inkom till tingsrätten enligt 9:2 ÄktB.

I bodelningen ingår allt som utgör er gemensamma egendom, juridiskt sett benämns detta som giftorättsgods. Det utgörs av allt som inte är den ena makens enskilda egendom enligt 7:2 ÄktB, eller det som innefattas av ett äktenskapsförord, 7:3 ÄktB.

Huvudregeln är att respektive makes andel först ska beräknas 11:1 ÄktB, detta görs innan den s.k lottläggningen vilken blir relevant för frågan om bostaden, se nedan. Vid beräkningen föreligger en rätt att räkna bort skulder. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11:3 ÄktB. Ni bestämmer själva hur ni kommer överens om att dela upp egendomen, det viktiga är då att man upprättar en handling som båda ska skriva under enligt 9:5 ÄktB.

Summan av det giftorättsgods som tilldelas dig för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör din andel i boet, 11:6 ÄktB. Detta blir relevant för nästa steg - lottläggningen, som kan beskrivas som fördelningen av egendomen vilken ska överensstämma med respektive makes andel. Huvudregeln är att du själv får bestämma att behålla din egendom eller den egendom som du själv önskar, 11:7 ÄktB.

Hur kategoriseras bostaden och hur blir det med lånet?

I ett äktenskap räknas bostaden som giftorättsgods, det innebär att båda makarna har bostaden juridiskt. Vid en skilsmässa måste parterna komma överens om vem som ska få överta bostaden om den inte ska säljas. Om ni inte kan komma överens är det den som är i störst behov av bostaden som får överta den, 11:8 ÄktB. Ifall den ena parten går med på att bli utköpt ska hen kompenseras ekonomiskt. Då värderas bostaden och personen som överlåter bostaden får en summa som motsvarar halva dess värde, 11:10 ÄktB.

Om det vore så att ni gemensamt hade ansvarat för lånet hade det kunnat omförhandlas hos er bank. För att banken ska gå med på att den ena parten ska få ta över lånet krävs att personen ifråga har ekonomiska förutsättningar att klara av lånekostnaderna, detta framgår även indirekt av 11:8 2 st ÄktB. Om banken inte godkänner ansökan kan bostaden komma att behöva säljas.

Om enbart en make står på lånet

En stark huvudregel i Äktenskapsbalken är att vardera make ansvarar för sina tillgångar och skulder, 1:3 ÄktB. Den som står på lånet är därför även den som står för att skulden avbetalas.

Eftersom lånet står på en person, ska summan för detta lån först dras av från dennes tillgångar. De tillgångarna som är kvar ska därefter i enlighet med ovan läggas ihop med den andre makens tillgångar (giftorättsgods). Det är sedan dessa tillgångar som ska delas mellan er.

Sammanfattningsvis blir svaret att; eftersom lånet är skrivet på den ena personen, är detta lån personligt och ska därför bara dras av från dennes tillgångar. Ett bostadslån formuleras individuellt utifrån flertalet faktorer såsom personens kreditvärdighet. Lånet ska därför också betalas av den personen. Banken kan exempelvis inte kräva den andra maken att betala av lånet eller liknande. Däremot behöver du inte oroa dig för ersättningen eller hur mycket som personen ska betala, eftersom detta är tänkt att jämna ut sig i samband med bodelningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96505)