​Möjligheter att ogiltigförklara en bodelning

2017-08-08 i Bodelning
FRÅGA
Hur stor är chansen att få bodelning ogiltigförklarad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bodelningsavtal ska upprättas skriftligen och det krävs att båda makarna skriver under handlingen (se 9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att ert bodelningsavtal uppfyller dessa formkrav.

Ett formenligt bodelningsavtal är, precis som vilket annat avtal som helst, bindande enligt principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Ett ingånget avtal kan alltså som huvudregel inte ångras och lämnas ogjort.

Det finns dock flera ogiltighetsgrunder i avtalslagens 3 kap. som kan medföra att ett ingånget avtal ogiltigförklaras. Ogiltighet kan exempelvis bli aktuellt om avtalet i något avseende anses oskäligt (jfr 36 § AvtL) eller om det har tillkommit i strid mot tro och heder (jfr 33 § AvtL) eller genom ett svikligt förledande (jfr 30 § AvtL). Dessa bestämmelser tillämpas dock restriktivt och det ställs höga beviskrav på dig som försöker bevisa till exempel ett svek.

Det finns alltså möjligheter att ogiltigförklara ett bindande bodelningsavtal, men det ställs höga krav på dig som vill göra gällande omständigheter till grund för ogiltighet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97584)