Möjligheter att kräva in en penningfordring utan skuldebrev

2016-05-31 i Fordringar
FRÅGA
Hur ska jag göra för att tillbaka pengarna när jag låna ut pengar till min kompis utan att ett skuldbrev skrevs aldrig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att dela upp mitt svar på din fråga i tre olika delar. I den första delen behandlar jag om du har någon rättslig grund för ditt krav. I den andra delen förklarar jag hur du kan gå vidare för att kräva ut pengarna från din kompis. I den tredje delen förklarar jag de problem du kan ha med att bevisa att du har ett krav mot din kompis, om du väljer att inleda en domstolsprocess. Avslutningsvis sammanfattar jag det jag har sagt.

Grund för att kräva in pengarna

Rent rättsligt behöver du inte ett skuldebrev för att kunna kräva tillbaka pengarna från din kompis. Avtal kan också slutas genom att din kompis muntligen godtar pengarna eller genom att han faktiskt tar emot dem. I den delen bör du alltså inte ha några problem, med undantag för om du inte kan bevisa att det finns ett avtal (se nedan).

Som jag förstår det hade ni inte kommit överens om en förfallodag. Då kan du kräva in pengarna när som helst, vilket framgår av 5 § lagen (1936:81) om skuldebrev. Även fast det inte rör sig om ett skuldebrev så brukar den nämnda lagen ändå tillämpas på din typ av krav.

Två förfaranden för att kräva ut pengarna

Det finns två olika alternativ för dig att kunna kräva ut pengarna från din kompis, om han eller hon inte frivilligt betalar tillbaka pengarna till dig.

Det ena alternativet är att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten enligt 2 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BfL). Observera dock att ditt betalningskrav först måste ha förfallit till betalning (se ovan för hur du får ditt krav att förfalla).

I stora drag innebär ett betalningsföreläggande att du skickar in en ansökan till kronofogdemyndigheten (KFM) om att din kompis ska betala tillbaka pengarna som du lånade ut honom. Efter att KFM har granskat din ansökan kommer den att låta din kompis säga om han eller hon bestrider ditt krav eller inte (25 § BfL).

Bestrider din kompis inte din ansökan i tid kommer KFM att meddela ett ”utslag”, vilket förenklat innebär att KFM fastställer att du har ett krav på din kompis (42 § BfL). Därefter kommer KFM att verkställa utslaget för att se till så att du får in pengarna, se 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken (1981:774).

Om din kompis bestrider din ansökan så blir det inget utslag. Istället kommer KFM att ge dig en möjlighet att begära att din ansökan lämnas över till tingsrätten (33 § BfL). Om du inte begär att KFM skickar ärendet till tingsrätten i tid så kommer KFM att avskriva din ansökan (37 § BfL). Det innebär dock inte att du på något sätt förlorar ditt krav, utan du kan ansöka igen om du vill. Om du är säker på att din kompis kommer att bestrida din ansökan finns det bör du dock använda något annat alternativ istället.

Det andra alternativet är att du väcker talan vid din tingsrätt om att den ska förplikta din kompis att betala ut pengarna till dig. Det gör du genom att ansöka om stämning, se 42 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Om domstolen dömer till din fördel och din kompis inte överklagar domen så kan du ta den och ansöka att KFM utmäter din väns egendom, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774).

Eftersom det kan vara dyrt att driva en process i domstol rekommenderar jag starkt att du talar med en erfaren jurist före du bestämmer dig för att väcka talan i en domstol. Du kan boka tid om det HÄR. Där kan du också boka tid för att få hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller en ansökan om betalningsföreläggande.

Bevisning

De problem som du kan ha med att kräva in pengarna från din kompis är att bevisa att du har lånat ut pengar till honom eller henne. Det är nämligen i princip du som i en domstolsprocess måste bevisa att du har ett krav (vill du läsa mer om vem som ska bevisa att det finns ett lån, se NJA 2014 s. 364). I Sverige råder fri bevisföring, vilket i princip innebär att du kan ta in allt som är relevant för att bevisa att du har lånat ut pengar till din kompis. Exempel på bevis kan vara kontoutdrag och din egna redogörelse som part. Det viktiga här är att övertyga domstolen om att din uppfattning är rätt.

Sammanfattning

Du har ett krav mot din kompis oavsett om det finns ett skuldebrev eller inte. Om din kompis inte frivilligt betalar tillbaka dina pengar kan du antingen ansöka om betalningsföreläggande hos KFM eller om stämning hos rätt tingsrätt. I en domstolsprocess kan du dock ha vissa svårigheter att bevisa att du har ett krav.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att få tillbaka dina pengar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86443)