FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld06/02/2015

Möjligheter till skuldbefrielse

Hej!

Jag har ganska många skulder hos diverse inkassobolag några av dem är nästan nio år gamla.

Finns där någon möjlighet för mig att komma undan dessa skulder?

Mvh

Christian

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

I första hand har du givetvis en möjlighet att försöka uppnå en frivillig lösning med dina borgenärer om en befrielse från dina skulder. Det är svårt för mig att bedöma hur goda dina chanser är i detta hänseende.

Om en frivillig överenskommelse inte kan uppnås återstår möjligheten att ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten enligt skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär att en skuldsatt person, helt eller delvis, befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Kraven för att beviljas skuldsanering är tuffa. Du kan endast beviljas skuldsanering om du är så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, samt att det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas dig. Vid den senare bedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar du har gjort för att fullgöra dina förpliktelser och det sätt på vilket du medverkar under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Om du gör en ansökan hos Kronofogdemyndigheten kommer dina möjligheter att beviljas skuldsanering prövas.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare