Möjligheter till skuldbefrielse

Hej!

Jag har ganska många skulder hos diverse inkassobolag några av dem är nästan nio år gamla.

Finns där någon möjlighet för mig att komma undan dessa skulder?

Mvh

Christian

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

I första hand har du givetvis en möjlighet att försöka uppnå en frivillig lösning med dina borgenärer om en befrielse från dina skulder. Det är svårt för mig att bedöma hur goda dina chanser är i detta hänseende.

Om en frivillig överenskommelse inte kan uppnås återstår möjligheten att ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten enligt skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär att en skuldsatt person, helt eller delvis, befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Kraven för att beviljas skuldsanering är tuffa. Du kan endast beviljas skuldsanering om du är så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, samt att det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas dig. Vid den senare bedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar du har gjort för att fullgöra dina förpliktelser och det sätt på vilket du medverkar under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Om du gör en ansökan hos Kronofogdemyndigheten kommer dina möjligheter att beviljas skuldsanering prövas.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”