FrågaFAMILJERÄTTAdoption16/04/2016

Möjligheten för vänner att skapa systerskap

hej!

jag och min bästa kompis har alltid sagt att vi är systrar fast vi inte är det

men vi hr alltid sagt och undrat fall man man kan adoptera varandra så vi blir även systrar även i papper? ps vi är över 40 år bägge två :)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör nämnas att adoption skapar det rättsliga bandet att den som adopterar blir förälder till den som adopterats. En adoption kan inte göras mellan två som vill bli syskon, utan endast mellan förälder och barn. Regler om adoption kan du se i 4 kap. föräldrabalken (här). Det finns inget i lag som kan hjälpa dig och din vän att själva göra er till systrar.

Möjligheten finns dock för dina föräldrar att adoptera din vän, eller för din väns föräldrar att adoptera dig. Konsekvensen av en adoption är att den adopterade anses vara barn till den som adopterar och alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna klipps av, man har t.ex. inte längre rätt att ingå i arvsordningen efter sina biologiska föräldrar (föräldrabalken 4 kap. 8 §). I det läget får ni alltså se till att hennes föräldrar är villiga att adoptera dig och därmed ge dig rätten att få arv efter dem, eller motsvarande med dina föräldrar.

Vid tillfället för adoption ska rätten pröva ifall det är lämpligt att adoptionen sker. Vid sådan prövning ser man till bandet mellan den som ska adoptera och den som ska bli adopterad (föräldrabalken 4 kap. 6 §). Skäl för att adoption ska godkännas kan t.ex. vara att den som ska adopteras har starkare band till adoptanten än till sina biologiska föräldrar och kanske till stor del blivit uppfostrad av adoptanten. Utifrån det du har skrivit i din fråga kan jag inte avgöra ifall det är fallet här, men det mesta tycks tala till att så inte är fallet då du endast beskriver din nära relation till din vän och inte till hennes föräldrar. Genom att endast ha en nära relation till din vän och inte till din väns föräldrar kan en adoption med största sannolikhet inte gå igenom.

En fråga som då kan vara värd att ställa sig är vad den officiella titeln på er relation till varandra egentligen har för betydelse. Bortsett från att ni som vänner inte står med i arvsordningen efter varandra verkar ju er vänskap vara minst lika långtgående och stark som ett systerskap.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare