Möjligheten att frånträda avtal

Hej!

Jag driver en butik och har nyligen skrivit ett avtal med ett företag.

Nu har jag fått information om att ägarna till detta företag har tidigare varit involverade i och blivit dömda för bedrägeri i en stor pokerhärva. Något som inte känns riktigt tryggt.

Jag undrar därför om det är möjligt att bryta kontraktet/avtalet och i så fall, hur gör jag?

Kontraktet löper ett år och går ut sista maj 2018 om jag minns rätt.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal kan bli ogiltigt om det ingåtts på något av följande sätt (28-33 § avtalslagen):

- Någon har blivit tvingad att ingå avtalet genom våld eller hot
- Någon har blivit svikligt förledd att ingå avtalet
- Någon har använt sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att tillgodose sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag den andra parten ska prestera
- Om omständigheterna vid avtalets uppkomst är sådana att det vore i strid mot tro och heder att åberopa avtalet.


Av din fråga framgår inte att något av ovanstående förhållanden har förelegat och avtalet är i så fall bindande för såväl dig som motparten fram till dess att avtalstiden går ut förutsatt att ni i avtalet inte har reglerat ytterligare möjligheter att frånträda avtalet (1 § avtalslagen).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning