Möjligheten att frånträda avtal

2017-05-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag driver en butik och har nyligen skrivit ett avtal med ett företag.Nu har jag fått information om att ägarna till detta företag har tidigare varit involverade i och blivit dömda för bedrägeri i en stor pokerhärva. Något som inte känns riktigt tryggt. Jag undrar därför om det är möjligt att bryta kontraktet/avtalet och i så fall, hur gör jag? Kontraktet löper ett år och går ut sista maj 2018 om jag minns rätt.Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal kan bli ogiltigt om det ingåtts på något av följande sätt (28-33 § avtalslagen):

- Någon har blivit tvingad att ingå avtalet genom våld eller hot
- Någon har blivit svikligt förledd att ingå avtalet
- Någon har använt sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att tillgodose sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag den andra parten ska prestera
- Om omständigheterna vid avtalets uppkomst är sådana att det vore i strid mot tro och heder att åberopa avtalet.


Av din fråga framgår inte att något av ovanstående förhållanden har förelegat och avtalet är i så fall bindande för såväl dig som motparten fram till dess att avtalstiden går ut förutsatt att ni i avtalet inte har reglerat ytterligare möjligheter att frånträda avtalet (1 § avtalslagen).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94327)