FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/03/2017

Möjligheten att åsidosätta ekonomiskt likadelning vid bodelning

Sambos köper en bostadsrätt och flyttar in samtidigt ,den ena parten äger 20 % den andre 80 % av bostadsrätten enligt köpekontrakt. Vad gäller vid separation om den ena parten bor kvar i bostadsrätten.

Gäller sambolagen trots köpekontrakt.

Lawline svarar

Hej,

I en bodelning mellan sambor ingår sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen, se här. Om du köper en bostadsrätt med avsikten att denna ska vara ett gemensamt hem för dig och din partner, anses bostaden anskaffad för gemensamt bruk och ingår därmed i en eventuell framtida bodelning. Det har ingen betydelse att du ensam finansierar köpet.

Man kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, 9 §, se här. Denna egendom utgör då inte samboegendom. Du kan alltså genom ett skriftligt och gemensamt undertecknat avtal hindra att din sambo framställer krav på bostadsrättens halva värde.

Detta hindrar dock inte att den andre sambon enligt 22 § kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om sambon bedöms bäst behöva den, se här. Om samborna inte har gemensamma barn gäller denna rätt endast om det finns synnerliga skäl, vilket innebär att särskilt starka skäl måste finnas för ett övertagande i detta fall. Den som övertar bostaden ska ersätta den andre sambon för bostadens värde.

Man kan alltså genom ett samboavtal avtala att en bostadsrätt inte ska anses som samboegendom och därmed åsidosätta rätten till ekonomisk likadelning. Undantagsvis kan ett övertagande av bostaden bli aktuellt, men den övertagande sambon ska då fullt ut ersätta den andre sambon bostadsrättens värde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”