Möjligheten att anmäla och väcka åtal för förtalsbrott några år efter händelsen

FRÅGA
Jag blev för några år sedan utsatt för falsk ryktesspridning i min hemstad där jag blev beskylld för att ha haft sexuellt umgänge med min egen bror under mina ungdomsår och blivit gravid. Allt detta är lögn, och jag har mått hemskt dåligt att bli utsatt för detta grovt kränkande påstående. Det känns hemskt att personer som kanske vet vem jag är, kanske har hört detta och tror på denna lögn. Jag har anmält till polisen en gång men det lades ner. Kan jag göra ny anmälan och vad krävs för att få det till åtal? Det var en av mina vänner som fått höra ryktet, det var på så sätt jag fick vetskap om det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag ta upp regler i brottsbalken (BrB) som du kan titta på närmre här. Jag kommer även beröra en bestämmelse i rättegångsbalken (RB). Utifrån din beskrivning verkar det som om det du blev utsatt för är brottet förtal.

Brottet förtal

En person gör sig skyldig till förtal om hen sprider falska eller sanna uppgifter om att någon är en brottsling eller har ett levnadssätt som på något sätt är klandervärt och som kan utsätta personen för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 §). I ditt fall verkar det som att någon eller några har spritt rykten om dig som med stor sannolikhet skulle utsätta dig för andras missaktning. Det är alltså ett förtalsbrott. Däremot kan jag inte bedöma om det är förtal eller grovt förtal, eftersom det måste göras utifrån en mer fullständig bild av situationen.

Förtalsbrottet är ett brott som faller under enskilt åtal. Det betyder att det bara i undantagsfall är åklagaren som driver fallet. I de flesta fall måste den utsatta göra det själv (BrB 5 kap. 5 §). Att väcka enskilt åtal och att polisanmäla är inte samma sak.

Anmälan och åtal

Enskilt åtal väcker man genom att ansöka om åtal vid en tingsrätt. I den här ansökningen ska man ange uppgifter om sig själv, den man vill ska åtalas och uppgifter om brottet och omständigheterna kring det (RB 47 kap. 1-2 §§). Eftersom polisen redan lagt ner det här ärendet en gång utgår jag från att någonting gjorde det svårt att utreda på grund av exempelvis brist på bevis. Om ingenting har förändrats sedan förra gången är det osannolikt att du når framgång om du väcker åtal eller att polisen skulle ta upp utredningen igen om du gör en ny anmälan. Har däremot förutsättningarna förändrats kan det vara möjligt med både anmälan och åtal.

Preskription

I ditt fall verkar det dock ha gått en längre tid sedan det hände, vilket innebär att preskriptionstiden för brottet kan ha uppnåtts. Preskriptionstiden för ett brott som inte kan ge mer än 1 års fängelse (så som förtal) är 2 år och preskriptionstiden för ett brott som maximalt kan ge fängelse i två år (grovt förtal) är fem år (BrB 35 kap. 1 §). Eftersom du säger att detta skedde för några år sedan kan jag inte säga säkert om preskriptionstiden har gått ut, men det finns en risk för det. Om så är fallet kan inte den som begått brottet dömas.

Sammanfattning

Det verkar som om det du utsatts för skulle kunna utgöra förtal eller grovt förtal. Detta kräver i de flesta fall att du väcker enskilt åtal, vilket du gör genom en egen ansökan hos tingsrätten. Du kan teoretiskt sett gå både till polisen igen och försöka väcka åtal, men om polisen inte kunde utreda brottet tidigare och inga omständigheter har förändrats sedan dess är det sannolikt svårt att få ett annat resultat en andra gång. Det finns dessutom en risk att det har gått så lång tid att brottet preskriberats, vilket betyder att du inte kan få till ett åtal längre.

Om du vill försöka driva detta själv rekommenderar jag starkt att du kontaktar en jurist med erfarenhet om straffrätt, eftersom det annars kan vara väldigt svårt att ansöka om och driva en process genom enskilt åtal. En jurist kan även titta närmre på alla relevanta omständigheter och tillgängliga bevis för att bedöma om det är möjligt och i så fall hur stor sannolikhet det är att du skulle nå framgång om du driver det.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98613)