Möjlighet till vinst i talan mot det allmänna.

2017-09-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan man stämma staten (och vinna i våra domstolar, (vilka har rättspositivismen som rättesnöre = korrumperad domstol) ?Staten ger lön till domstolarnas ledamöter och domarna, så det blir väl: "Komihåg vem som betalar din lön/ rättegångs-ersättning". M.a.o så står i n t e domstolarna oavhängiga eller på så vis fria gentemot staten. Domstolar sätter a l d r I g tilltro till någon/några annan än poliser, därför att det förutsätts att de i n t e har något s.k varken direkt, indirekt eller eventuellt uppsåt till att begå brott - så därför frikänns denna kategori a l l t I d just pga av att de skulle sakna uppsåtet - d.v.s att med "vett och (o)vilja" mot enskild civil / militär medborgare som vistas ute i samhället och då råkar på några "övernitiska och nitiska samt poliser med förutfattad mening" som genom din makt kan utsätta vem som helst för både kränkningar och våldaanvändningför att "sätta personen på plats och se till attpersonen döms för hot om och om våld mottjm samt våldsamt motstånd - även om "gripandet gått lugnt till". För poliser rapporter / de skriver av varandras rapporter så åklagaren går e n d a s t på dessa rapporter. Man blir "ditsatt" och dömd i ett detta korrupta system!
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det är fullt möjligt att stämma såväl staten, enskilda uttryck för staten som myndigheter och deras tjänstemän. Jag antar att du i och med stämma menar möjlighet att begära ersättning för skada. Detta regleras som möjlighet i 3 kap 2 § Skadeståndslagen, vilket säger att stat eller kommun kan hållas ersättningsskyldig för beslut som innebär myndighetsutövning som varit felaktigt. Alltså kan skada du orsakas genom felaktigt avslag på bygglov ge upphov till ersättningsskyldighet. Skulle en av en myndighet anställd person orsaka dig skada genom felaktigt utövande av tjänst kan du stämma myndigheten i egenskap av arbetsgivare enligt 3 kap 1 § Skadeståndslagen.

Rättspositivismen du nämner pekar på inget sätt mot en särskild domstolskorrumption och jag har svårt att se något resonemang bakom detta då rättspositivismen endast är en tro på att lagregler är skapade av människor och att de ingår i ett system som inte styrs av någon naturlag eller högre makt.


Det finns ett stort antal fall av personer som fällts för tjänstefel och likande i svensk rättshistoria, men samtidigt finns det goda samhällsskyddande anledningar till att polisen har rätt att utöva våld mot enskilda. Detta leder som du säger till att om en polis vill missbruka sin makt så finns det möjligheter till detta, men med dagens möjligheter att på olika sätt spela in såväl ljud som bild så är det i dagens samhälle ovanligt lätt att bringa sådant här in i ljuset, och den tekniska möjligheten kopplat med den rättsliga möjligheten ger goda förutsättningar för att du som medborgare ska ha chansen att få rätt. Du är helt fri att anbringa bevis i rätten på att du inte är skyldig och domstolar är skyldiga att ta alla bevis i beaktning.


Jag beklagar om du någon gång utsatts för någon form av övergrepp från en polismans sida, och hoppas i annat fall att jag kunde vara till någon hjälp. Skulle du ha fler frågor är du åter välkommen till Lawline.


Mvh

Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95746)