Möjlighet till skadestånd för personskada vid utövande av idrott

Om man är skyldig att betala skadestånd till person som man vid ishockey råkade tackla så näsbenet knäcktes

Lawline svarar

Hej!

Först och främst, tack för att du ställer din juridiska fråga till oss på Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Det juridiska problem som du har presenterat i din fråga är rätten till skadestånd för personskada i samband med idrottsutövning. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL).

Personskada

Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). Det krävs därav vilja att skada någon eller vårdslöshet för att skadestånd för personskada ska utgå. Skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från motpartens sida. I detta fall är en aktiv handling mer aktuell då det rör sig om en tackling. Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att skadestånd ska kunna utgå. Med detta menas att det måste varit förutsebart att den aktiva handlingen, alternativt passiviteten, skulle leda till den uppkomna skadan.

Medvållande och jämkning

För att kunna erhålla skadestånd för personskada krävs det att den skadelidande personen inte varit medvållande till sin egna skada. Om någon form av medvållande föreligger kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt, jämkas till noll, om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till sin egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL).

Detta är en viktig punkt för din fråga. Detta eftersom ishockey är en sport som i hög grad är kopplad till personskador. Genom att utöva ishockey har individen på så vis samtyckt till de risker som kommer med sportens utövande. Detta gäller dock inte om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt.

Vad innebär detta?

Det finns möjligheter till skadestånd i fallet du beskriver i din fråga. Möjligheterna till skadestånd är dock något snävare då individen genom att utöva sporten till viss del samtycker till att utsatta sig själv för sådana risker som sporten medför, vilket är att anses som medvållande till sin egna skada. Återigen gäller dock inte det förutnämnda om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”