Möjlighet till jämkning vid dödsfallbodelning

2015-10-25 i Bodelning
FRÅGA
Min pappa har gott om pengar. Han gifte sig precis med en kvinna med två barn. Han äger permanentbostad och sommarhus. Obelånade. Om hon dör så får han köpa ut hennes barn till halva värdet av hans fastigheter va? Plus att han får ge dem hälften av sina likvida medel? De kan om de vill vänta med pengar tills att han dör?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att bodelning ska ske då ett äktenskap upplöses vilket kan ske genom äktenskapsskillnad eller genom att en make avlider. Vid bodelning ska vanligtvis makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för skulder, läggas samman och likadelas mellan makarna, eller som i det här fallet mellan din pappa och hans frus arvingar och universella testamentstagare, 11:3 ÄktB.

I 12:2 ÄktB finns dock en jämkningsregel som ger efterlevande make rätt att begära att som sin andel behålla sitt giftorättsgods. En sådan begäran ska göras senast vid bodelningstillfället och innebär i praktiken att någon delning inte ska ske. Om din pappa utnyttjar denna möjlighet behöver han alltså varken köpa ut hustruns barn eller ge dem några likvida medel. Om han inte gör det kommer det i princip att bli så som du säger i frågan, vill du veta mer om detta och vilka lagrum som reglerar förfarandet får du gärna återkomma.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85193)