Möjlighet för polis att kräva legitimering och genomföra kroppsbesiktning

2020-04-21 i Polis
FRÅGA
Hej! En civilklädd polis ville ta legitimation på min passagerare, som i sin tur frågade om han var misstänkt för något brott och om inte så hänvisade min passagerare till att han inte behövde uppvisa sin legitimation. Då valde polisman att gå runt och öppna dörren och slita ut min passagerare ur bilen och påbörja en tvingad visitering.Är detta rätt av polisman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Legitimering:

En polis har rätt att kontrollera legitimation om denna stöter på en okänd person och det finns särskild anledning att anta att personen är efterlyst eller efterspanas i enlighet med 14§ Polislagen, i detta fall verkar det inte ha funnits misstanke om att passageraren begått brott.

Enligt 3 kap. 15§ 2 st. Körkortslagen ska föraren av ett fordon (personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I) överlämna sitt körkort eller identitetshandling om en polisman begär det. Denna bestämmelse tar inte sikte på att en passagerare ska legitimera sig utan föraren av fordonet. I fallet du beskriver ovan verkar det således inte ha funnits skäl för passageraren att legitimera sig.

Kroppsvisitation:

I 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF) stadgas att var och en är skyddad mot ingrepp såsom kroppsvisitering. Denna frihet får dock begränsas genom lag enligt 2 kap. 20§ 2p. RF. I vissa fall kan det således vara tillåtet att poliser genomför en s.k. kroppsvisitation. Under vilka omständigheter polis får genomföra en sådan visitation framgår av 19§ Polislagen. Kroppsvisitation får ske i samband med att en polis griper, omhändertar eller avlägsnar någon om det anses nödvändigt på grund av säkerhetsskäl (för att kunna omhänderta vapen eller annat farligt föremål) eller för att kunna fastställa personens identitet. En polis kan även i andra fall få kroppsvisitera en person tex. för att söka efter ett vapen som är ägnat att användas vid brott mot liv eller hälsa, 19§ 2 st. Polislagen.

Utifrån din beskrivning av vad som har hänt har polisen inte haft rätt att genomföra kroppsvisiteringen.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (327)
2021-04-05 Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?
2021-04-03 Får polisen öppna mina brev?
2021-03-28 Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?
2021-03-27 Får en polis ur tjänst ingripa?

Alla besvarade frågor (91129)