Möjlighet för arbetstagare att avsluta en visstidsanställning

FRÅGA
Hej! Jag är anställd inom handel från 1/1-2017 till 31/8-2017 som en visstidsanställning. Nu har jag fått ett heltidsjobb på en annan firma och undrar vad som gäller kring uppsägning. Får jag säga upp mig eller inte? Min chef, som behöver mig under sommaren, säger att jag endast får säga upp mig med hans godkännande vilket jag inte får i det här fallet. Men andra säger att jag har 14 dagars uppsägning eller 1 månad. Blir väldigt förvirrad, tacksam för svar! Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställningsavtal och vad du har för rättigheter som anställd hittar du i Lagen om Anställningsskydd (LAS).

Utgångspunkten för anställningsavtal är att de ska gälla tillsvidare, LAS 4 §. Däremot finns det möjlighet att istället avtala om tidsbegränsad anställning. En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning, vilket framgår av LAS 5 § p. 1 och utgångspunkten för en sådan anställning är att anställningen inte behöver sägas upp utan istället avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder ny anställning.

Utgångspunkten är alltså att du inte kan säga upp en allmän visstidsanställning om inte du och arbetsgivaren har avtalat om detta, LAS 4 § st. 2. Detta beror på att anställningsformen redan innehåller ett bestämt datum för uppsägning då anställningen endast löper under en bestämd period. Du bör därför läsa igenom ditt anställningsavtal noga för att kontrollera om det innehåller några särskilda regler rörande arbetstagares uppsägning. Eftersom LAS är semidispositiv så kan man genom kollektivavtal komma överens om andra regler för exempelvis uppsägningstid för tidsbegränsad anställning, du bör därför också kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal för din arbetsplats och om det anger några särskilda regler för uppsägning, LAS 2 §.

I LAS finns dock regler som ger arbetstagaren möjlighet att frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren genom att exempelvis bruka våld eller inte betala ut lön, LAS 4 § st. 3. Arbetsdomstolen har i tidigare rättsfall också uttalat att det i vissa extraordinära fall har funnits möjlighet att avsluta en visstidsanställning med iakttagande av skälig uppsägningstid utan att det föreligger kontraktsbrott, nämligen när det uppstår oförutsedda hinder såsom att arbetstagaren har drabbats av svår sjukdom och inte kunnat fullfölja anställningen.

Reglerna om uppsägningstid i LAS 11 § är till för att säkerställa en lägsta gräns till förmån för arbetstagaren när man träffar avtal om detta. Om det saknas bestämmelser om uppsägningstid för din allmänna visstidsanställning i ditt anställningsavtal så är du bunden fram till slutdatumet. I de flesta fall kan man diskutera med sin arbetsgivare och komma fram till en gemensam lösning och eventuellt komma överens om ett tidigare slutdatum. Eftersom du anger att din arbetsgivare inte godkänner att du avslutar anställningen i förtid så förstår jag att det är svårt att nå en sådan överenskommelse i ditt fall. Om du är fackligt ansluten så kan du ta kontakt med ditt fackförbund för att få rådgivning om det finns något annat du kan göra. Annars är du som utgångspunkt bunden till anställningens slutdatum.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?