Möjlighet att sitta kvar i "orubbat bo"

2017-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, Idag lever jag i ett sambo förhållande och vi har två gemensamma barn och så har jag ett barn sedan tidigare. Om någon av oss avlider vill vi hitta ett sätt där den andra parten lever vidare och har kvar så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen tills den andra parten också har avlidit såsom bostaden, bohag, sommarstället, företaget och kvarvarande kapital mm. Har förstått att detta inte går att lösa så bra som sambo och därför funderar vi på att gifta oss eftersom det ger oss ett bättre skydd. Jag har tre frågor om vi gifter oss :1) Behöver vi ha något kompletterande juridiskt avtal för att kunna leva vidare i "orubbat bo" om en av oss avlider?2) Vad gäller beträffande arvslott till gemensamma barn om en av oss avlider? 3) Vad gäller beträffande arvslott till särkullsbarn om en av oss avlider och går det att avtala bort med ett juridiskt avtal?Tackar på förhand för era svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsregler regleras i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken, alltså att den efterlevande maken får sitta kvar i "orubbat bo" och har fri förfogande rätt till den avlidne makens egendom (3:1 ÄB). Gemensamma barn ärver inte förrän båda föräldrarna gått bort. Undantag från detta är när det finns särkullbarn som har rätt att få ut sin laglott direkt (3:1 ÄB). Laglotten är hälften av barnets arvslott (7:1 ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå från att ta ut sin laglott direkt och låta den efterlevande maken sitta kvar i orubbat bo, vilket innebär att barnet får ut sin del när båda makarna avlidit (3:9 ÄB). Den efterlevande maken ärver då särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken har rätt att spendera/sälja egendomen, men har inte rätt ge bort arvet i gåva eller testamentera bort arvet.

Man kan i ett testamente skriva en önskan om att särkullbarnet ska vänta med att begära ut sin laglott direkt för att den efterlevande maken ska kunna sitta kvar i "orubbat bo". För att tydligt visa sin önskan kan man bestämma att rätten till efterarv försvinner om särkullbarnet går emot denna önskan och ändå kräver ut sin laglott direkt. Då får särkullbarnet endast sin laglott och inget mer.

Sammanfattningsvis:
1) Ni kan skriva ett testamente där ni skriver en önskan om att särkullbarnet ska vänta till förmån för den efterlevande maken. Om särkullbarnet väljer att vänta får den efterlevande maken sitta kvar i "orubbat bo". Men särkullbarnet har dock ingen skyldighet att göra så, utan kan ta ut sin laglott direkt om den vill.
2) Era gemensamma barn måste vänta tills ni båda avlidit innan de får ut sitt arv.
3) Särkullbarnet har som sagt rätt att ta ut sin laglott direkt om det är dennes förälder som avlider, annars måste den vänta med att ta ut sin del precis som de gemensamma barnen. Det går inte att avtala bort ett barns lagstadgade laglott, det har barnet alltid rätt till.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95767)