Möjlighet att säga upp tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Skrev kontrakt med chefen om att jobba en viss period på två månader. Men fick därefter inte jobba den lovade perioden. Är det lagligt för chefen att säga upp den perioden när båda delarna skrivit under ett tillfälligt anställningsbevis med både datum och sluttid jag skulle arbetat? Har jag rätt till någon ersättning för timmarna jag inte fått arbeta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar anställningsskyddet för arbetstagare och det är alltså hit jag hänvisar mitt svar.

En tidsbegränsad anställning upphör då anställningstiden går ut, eller då arbetet är slutfört (4 § 2 st. LAS). Huvudregeln är att en sådan inte kan avslutas i förväg genom uppsägning, endast genom avskedande. Om det däremot står i anställningsavtalet att avtalet gäller "dock längst till och med" eller liknande formulering kan det sägas upp. Som jag förstår det är det dock en tydlig start- och sluttid för anställningsavtalet i det här fallet.

Det innebär att så länge inte grund för avskedande föreligger kan din chef inte säga upp dig. Som jag förstår din fråga föreligger inte grund för avskedande.

Om du sägs upp utan saklig grund ska uppsägningen förklaras ogiltig om du önskar (34 § LAS). Det finns dock risk för att din anställningsperiod redan har gått ut, vilket gör denna bestämmelsen ganska verkningslös för dig i så fall. Dock finns det en regel om skadestånd som säger att en arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala lön och anställningsförmåner som du skulle haft rätt till samt även ersättning om du lidit någon annan skada på grund av uppsägningen (38 § LAS).

Det finns dock en preskriptionstid på två veckor när det gäller din rätt att återfå din anställning och du måste meddela din arbetsgivare inom den här tiden om du önskar få din anställning tillbaka (40 § LAS). Preskriptionstiden för skadeståndet är emellertid längre, nämligen fyra månader (41 § LAS). Om du inte underrättar din arbetsgivare inom den angivna tiden förlorar du din rätt (42 § LAS).

Min rekommendation är att du kontaktar ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant som kan hjälpa dig. Vill du ha ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?