FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/09/2014

Möjlighet att påverka återkallandet av körkort vid fortkörning

Hej I torsdags körde jag för fort på 30 väg intill ligger en skola. Polisens kamera registrerade 57. Just nu är jag mitt i en flytt och är jätte stressad. Har inga släktingar och vänner så i min närhet här som kan hjälpa mig med flytten de bor utspritt i landet. Jag är stort behov av mitt körkort och har alltid varit prickfri. Min fråga nu är hur gör jag för att få trafikstyrelsen att förstå mig i allt detta att jag är i behov av mitt körkort o de snarast? Behöver det också som legitimation då jag ej har något annat att legitimera mig med . Med vänlig hälsning, 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga som jag har redigerat lite så att detaljer av mer personlig art togs bort. Detta så att du inte ska kunna bli identifierad utefter detaljerna i din fråga. 

Du har registreras för fortkörning när du kört 57 km/h på en 30-väg utanför en skola. Om jag förstår dig rätt har du fått ditt körkort omhändertaget i samband med detta. Omhändertagande och återkallelse av körkort regleras i Körkortslagen. I 5 kap. 7 § står om omhändertagande av körkort, och att detta bland annat kan ske om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 5 kap. 3 §. Det finns en rad skäl för återkallanden, men det jag antar är aktuellt i ditt fall är punkt 4; "körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet [...] om överträdelsen inte kan anses som ringa". 

Toleransen för hastighetsöverträdelser där tillåten hastighet är maximalt 30 km/h är ganska liten, och det är sällan mani sådana fall använder sig av möjligheten i körkortslagens 5 kap. 9 § att varna körkortsinnehavaren istället för att återkalla körkortet. Utsikterna för en varning istället för återkallelse om man kört 27 km för fort på en 30-sträcka invid en skola är alltså ganska små. 

När ett körkort återkallas sätts även en så kallad spärrtid på körkortet (se körkortslagen 5 kap. 6 §), som kan vara mellan en månad och tre år. Under spärrtiden har man inte möjlighet att få tillbaka sitt körkort/ta körkort på nytt. Spärrtiden är alltså den tid man "är av med körkortet". 

När ett körkort har omhändertagits och Transportstyrelsen ska bestämma om en ev. återkallelse och tillhörande spärrtid så skickar de alltid ut en "yttrandeblankett" där körkortsinnehavaren får yttra sig innan beslut fattas. Det är där du har din möjlighet att sakligt förklara för Transportstyrelsen varför du har särskilda skäl till att inte få körkortet återkallat eller, vanligare, få spärrtiden nedsatt. Det är få skäl som påverkar bedömningen, men om man till exempel riskerar att bli av med sitt arbete om man får sitt körkort indraget kan det göra att spärrtiden sätts ned. Det görs en  helhetsbedömning inför beslutet, och rent känslomässiga aspekter saknar betydelse.

Hoppas detta var svar på dina frågor.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo