Möjlighet att ogiltigförklara avtal baserat på mutor

2016-02-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar över möjligheterna inom svensk avtalsrätt att ogiltigförklara ett avtal som föregåttsav mutor. Avtalet är ett sedvanligt kommersiellt avtal som ingåtts mellantvå näringsidkare. Båda parter har varit medvetna om att det förekommit mutor vid avtaletsingående (domar för mutbrott har fallit, så det råder inga bevisproblem).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om möjlighet att ogiltigförklara avtal regleras i 3 kapitlet i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (även kallad avtalslagen). Enligt 33 § avtalslagen kan man ogiltigförklara ett avtal på den grunden att någon omständighet vid avtalets ingående strider mot tro och heder, till exempel ohederliga affärstransaktioner. Motparten ska även ha insikt om omständigheten, med andra ord vara i så kallad ond tro. I ditt fall så skriver du att båda parterna har insikt om omständigheten, alltså att avtalet är grundat på mutor. 33 § avtalslagen kallas den lilla generalklausulen och ska tillämpas restriktivt enligt lagkommentaren. Den ska även tillämpas i första hand då det finns en starkare och en svagare avtalspart, dvs när det gäller till exempel en konsument och en näringsidkare. I ditt fall så skriver du att det rör sig om två näringsidkare och därmed tolkar jag det som att de befinner sig i likvärdiga positioner.

Enligt 36 § avtalslagen kan man ogiltigförklara eller jämka ett avtalsvillkor om det är baserat på någon oskälig omständighet vid avtalets ingående eller någon omständighet som visar sig senare. 36 § avtalslagen brukar kallas den stora generalklausulen och är att anses som väldigt övergripande. Enligt förarbetena till lagen framgår det att denna bestämmelse även är avsedd att användas i situationer när det rör sig om jämstarka parter. 36 § avtalslagen bör således vara den paragraf som är mest aktuell på din situation. Även denna bestämmelse ska dock tillämpas restriktivt. Eftersom det rör sig om två näringsidkare som har ingått ett avtal baserat på mutor så är avtalet baserat på oskäliga avtalsvillkor som har föregåtts vid avtalets ingående. Dessvärre finns det inga riktlinjer som man kan gå efter för att avgöra vad som anses vara just oskäligt utan det man får kolla på är i första hand tidigare avgöranden samt så får en bedömning från fall till fall göras.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen med ytterligare frågor!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (321)
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?
2020-11-21 Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?
2020-11-17 Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

Alla besvarade frågor (86521)