Möjlighet att frias i tingsrätten för olaga hot

FRÅGA
hej om man är anklagad för olaga hot och det ska upp i tingsrätten. finns det då någon chans att bli friad beroende på vilka omständigheter det är?kan man genom att förklara situationen få dom att förstå vrf man blev så arg ochsa saker man inte mena?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Olaga hot finns i brottsbalkens 4 kap 5 §. I tingsrätten kommer åklagaren först och främst framställa sitt yrkande, dvs den gärning du påstas vara skyldig till och vad åklagaren har för grund för den påstådda gärningen. Efter detta kommer du att få din chans att berätta vad du har för inställning till vad åklagaren sagt. Under huvudförhandlingen kommer du även att få utveckla din talan, vilket innebär att du kommer få berätta om alla de bakomliggande omständigheter som föranledde den gärning du påstås ha utfört samt hela händelseförloppet kring när gärningen utfördes. Detta framgår av 46 kap 6 § rättegångsbalken.

Det framgår inte av din fråga hur situationen såg ut och under vilka omständigheter hotet skedde vilket gör det svårt att bedöma din skyldighet till brottet. Jag tror dock att du har störst möjligheter att gå fri om du kan bevisa att ditt hot inte var allvarligt menat eller att det inte var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den person hotet vände sig till.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82614)