Möjlighet att frånträda ett distansavtal?

2016-03-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vi har bokat catering till vårt bröllop via e-mail. Vi har fått en offert som vi godtagit men vi har inte skrivit under något. Nu vill byta leverantör av maten. Har vi rätt att göra det utan påföljd eller har vi ingått ett bindande distansavtal då vi godkänt offerten? Bröllopet är den 23 juli om det har någon betydelse och offerten godkände vi för över 1 månad sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har ingått ett så kallat distansavtal med cateringfirman eftersom anbud och accept har skett genom e-post. För att bindande avtal mellan två parter ska anses föreligga krävs att det finns ett avtalsförslag som sedan accepteras, vilket regleras i 1 § avtalslagen. I ditt fall har det kommit ett anbud från cateringfirman som du sedan har godkänt. Således finns det ett bindande avtal mellan dig och cateringfirman. Att du inte har skrivit under någonstans har dessvärre ingen betydelse eftersom det inte finns några formkrav inom avtalsrätten (om vi bortser från fastighetsköp bland annat). Således kan avtal ingås muntligen och trots det ha bindande verkan. Skriftliga avtal är dock att föredra i bevishänseende men är inget krav.

Vad gäller distansavtal har konsumenten en ångerrätt och därmed en möjlighet att frånträda ett avtal om meddelade därom sker till näringsidkaren inom 14 dagar efter det att avtalet ingicks. Det framgår av 2 kap. 10 § i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Dock undantas ångerrätten för catering enligt 2 kap. 11 § p. 12 samma lag eftersom tjänsten ska utföras på en bestämd dag.

Sammanfattningsvis är du alltså bunden av distansavtalet du har ingått med cateringfirman eftersom det finns ett anbud och en accept mellan er. Att frånträda avtalet kommer dessvärre att bli svårt eftersom det finns ett bindande avtal.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Frågan är ju om avtalet ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för träffa avtal på distans. Förmodligen inte, varvid det inte finns någon ångerrätt. Däremot kan du avbeställa.
2016-07-01 14:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (8)
2020-07-28 Måste jag lämna kvitto när jag säljer min mobil?
2020-07-20 Fullmakt och formkrav
2020-03-25 Muntliga avtal och försäljning av bil
2019-07-31 Kan ett avtal vara ogiltigt på grund av utnyttjande av oförstånd?

Alla besvarade frågor (85278)