Möjlighet att bo kvar i hus efter makes död när den avlidne har särkullbarn

Hej!

Här kommer, eventuellt, en svår nöt att knäcka. Men jag hoppas på det bästa. Ärendet har med arvsrätt, eller snarare fördelning av arv att göra.

Så här är det. Jag och min far är delägare i en fastighet med ett totalt marknadsvärde på låt oss säga 20 Mkr. Fram tills 2010 stod min far som ensam ägare på fastigheten som han då bodde i tillsammans med min mamma. Under 2010 brann dessvärre fastigheten ner. Vi detta tillfälle bestämde vi oss tillsammans för att bygga ett större hus. Anledningen till detta beslut var att mina föräldrars ekonomi blivit så pass dålig att de hade svårt att bo kvar på egen hand. Resultatet av det blev att vi byggde en betydligt större villa på närmare 400 kvm. Detta för att möjliggöra för mig och min familj att bo där samtidigt som det möjliggjorde det för mina föräldrar att bo kvar genom att jag betalade en större del av den totala kostnaden för huset. Samtidigt var det så att denna utbyggnation innebar att vi var tvungna att uppta ytterligare lån på fastigheten. Då mina föräldrars ekonomi som tidigare nämnt redan var ansträngd kunde de inte ta upp tilläggslånet. Resultatet av ovanstående blev att min far gav min halva fastigheten som gåva i utbyte mot att jag övertog 60 % av dåvarande belåning samt att jag blev den som tog tilläggslånet.

Dagsläget baserat på ovanstående; 1. Jag äger halva fastigheten och står för totalt ca 62 % av den totala lånebilden som i sin tur motsvarar 4 Mkr och har gjort sedan 2010. 2. Min far äger andra halvan och står för totalt 2,5 mkr i lån. 3. Totalt sett är alltså fastigheten belånad med 6,5 Mkr och marknadsvärdet är säger vi 20 Mkr. 4. I den ena delen bor idag jag med min familj och i den andra delen bor mina föräldrar. 5. Fastigheten köptes 1982 i samband med min födsel och jag har växt upp där under hela min barndom. 6. Min mor har inget ägande i fastigheten på papper. 7. Min far har en son från ett tidigare äktenskap. Han är 16 år äldre än mig och har aldrig vart boende eller på ngt annat sätt inblandad i fastigheten, men han finns trots allt.

Min fråga Vad händer när min far går bort? Hur kommer arsvrätten att påverka mitt boende och min möjlighet att bo kvar. Jag kommer absolut kunna axla den delen av lånet som idag står på min far, men kommer jag behöva ta upp ytterligare lån för att min fars andra son skall ärva ngt som är kopplat till fastigheten och dess värde? Min önskan är kortfattat att kunna bo kvar med min familj och jag vill veta vad som väntar. Anledningen till min fråga är att min far nyligen fått ett besked om att han har cancer och vart det slutar vet vi inte än.

Övrigt att kanske tillägga är att jag ABSOLUT vill att min mamma skall kunna bo kvar så länge som hon vill, men antar att det regleras per automatik med hennes "giftorätt"?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Reglerna kring bodelning och arv finns i Äktenskapsbalken, ÄktB, https://lagen.nu/1987:230 , och Ärvdabalken, ÄB, https://lagen.nu/1958:637.
Huvudregeln är att när en person går bort ärver barnen alla tillgångar, 2:1 ÄB. Om den avlidne var gift ärver dock den efterlevande maken framför de gemensamma barnen, 3:1 ÄB. I ditt fall innebär det att din mamma ärver din del i din pappas kvarlåtenskap. Däremot har din bror rätt att få ut sitt arv med en gång. Han kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för din mamma, 3:9 ÄB. Då ärver hon även din brors del och han får sedan ut sitt arv efter er pappa när din mamma går bort. 

Din bror kan alltså välja att avstå från att få ut sitt arv med en gång, men det är inget ni kan tvinga honom till att göra. Resultatet skulle kunna bli att du och din mamma tvingas sälja huset för att han skall kunna få ut sin arvslott. För att se vilka summor det rör sig om har jag räknat lite och kommit fram till följande:

Om din pappa går bort skall en bodelning göras, 9:1 ÄktB, och därefter skall din pappas tillgångar fördelas på hans arvingar, 23:1, 2:1 och 3:1 ÄB.
I bodelningen skall dina föräldrars giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, 7:1 ÄktB. När man gör en bodelning skall makarnas andelar i boet beräknas. Det görs genom att man från varje makes giftorättsgods drar ifrån den makens skulder. Därefter lägger man ihop det som blir kvar och delar lika på de två makarna. 11:1-3 ÄktB.
Beroende på om fastigheten är din fars enskilda egendom eller giftorättsgods kommer bodelningen att se ut på två olika sätt. Om det är så att fastigheten är enskild egendom kan dock dina föräldrar genom ett äktenskapsförord bestämma att fastigheten skall vara giftorättsgods.

I beräkningen nedan utgår jag från att det bara är fastigheten som skall ingå i bodelningen. Naturligtvis skall alla dina föräldrars tillgångar som är giftorättsgods ingå i bodelningen, men med tanke på fastighetens höga värde kommer de övriga tillgångarna antagligen inte göra så stor skillnad.


Exempel 1
Fastigheten är giftorättsgods. Dina föräldrars del är värd 10 mkr. Den skall delas lika dem emellan och därefter skall din fars lån dras från hans del. Därefter läggs delarna ihop och fördelas sedan lika mellan dina föräldrar. Din pappas andel blir då 5-2,5=2,5 mkr och din mammas andel blir 5-0=5 mkr. Boets värde blir då 7,5 mkr som delas lika på dina föräldrar. De får då en lott om 3,75 mkr var.

Din pappas kvarlåtenskap är 3,75 mkr som skall delas lika mellan dig och din bror. Ni får alltså 1,875 mkr var, men din del tillfaller din mamma.

Exempel 2
Fastigheten är enskild egendom.
Din pappas kvarlåtenskap är då 10-2,5=7,5 mkr som skall delas lika mellan dig och din bror. Ni får då 3,75 mkr var, men din del tillfaller din mamma.


Man kan inte göra sina barn arvslösa. De har rätt till sin laglott som är 50% av arvslotten, 7:1 och 7:3 ÄB. Din pappa skulle kunna skriva i sitt testamente att din bror bara skall få ut sin laglott. Det skulle innebära att han bara skall ärva 937500 kr i exempel 1 och 1,875 mkr i exempel 2.


Sammanfattningsvis kan sägas att din bror har rätt att få ut sitt arv med en gång när din pappa dör. I värsta fall kan det innebära att ni måste sälja huset för att kunna betala hans arv. Med tanke på fastighetens höga värde finns det utrymme att ta upp mer lån så det kanske är bästa lösningen för att kunna betala din brors arv. Om fastigheten är din pappas enskilda egendom kan dina föräldrar skriva ett äktenskapsförord som gör fastigheten till giftorättsgods. Vidare kan din brors arv begränsas genom att din pappa väljer att bara testamentera laglotten till honom.
Om ni vill ha hjälp med att upprätta testamente eller äktenskapsförord rekommenderar jag att ni kontaktar familjens jurist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Cecilia BerneRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning