Möjlighet att begära försäljning av samägd bostadsrätt

Hej,

Ett par flyttar ihop och köper en gemensam bostadsrätt, Man tar ett gemensamt lån på bostadsrätten. Inga barn finns. Bostadsrätten har gått upp i värde sedan den köptes.

Förhållandet tar slut och den person 1 känner att den inte kan bo kvar längre och vill sälja. Person 2 vägrar.

Person 1 flyttar ut eftersom det inte är hållbart att bo kvar längre. Person 1 försöker fortsättningsvis övertala person 2 att sälja för att bli av med lån och kunna starta nytt liv. Person 2 vägrar.

Det har nu gått tre år sedan person 1 flyttade ut, men fortsatt betala sin del av månadsavgiften och räntor och amorteringar till banken. Person 1 fortsätter försöker få person 2 att gå med på en försäljning. Person 2 vägrar.

Vad kan man göra i såna här fall?

Person 1 sitter i en rävsax eftersom hen inte kan köpa en ny bostad och starta nytt liv så länge Person 2 inte går med på en försäljning,

Person 2 har sagt att det inte spelar nån roll om man går till domstol då hen aldrig kommer att komma till nån förhandling, skriva på några försäljningspapper eller gå med på en försäljning.

Tilläggas kan att Person 2 just nu är arbetslös men har betydande värden i bla en stor stadsjeep och ett hus i Grekland där hen även är medborgare (förutom sitt svenska medborgarskap) Man har varit i kontakt med banken som inte godkänner att person 2 tar över hela lånet pga för dåliga inkomster.

Finns det nåt man kan göra eller är det bara att acceptera att Person 2 kan bo kvar i bostadsrätten?

//Martin Svensson

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig.

Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Då person 2 i det här fallet verkar bo kvar i bostadsrätten och dessutom har en begränsad ekonomi skulle detta tala för att synnerliga skäl föreligger

Det är även möjligt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.

Person 1 kan alltså ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion om ni inte går med på att köpa ut honom. Att detta skulle godkännas är dock inget jag kan göra en noggrannare bedömning på, det som talar för är att person 2 verkar ha en del andra tillgångar och även kommer att få ut en summa av försäljningen. Det som talar emot är den begränsade ekonomiska situationen, som även verkar ha bekräftats av banken då det ansöktes om att person 2 skulle ta över lånet.

Om det går så långt som till auktion har även ni delägare rätt att lägga bud.

Vid en eventuell offentlig auktion måste en ordentlig värdering göras precis som vid en ”vanlig” försäljning. De kostnader som uppstår i samband med auktionen (värdering, annonser etc.) ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten, 15 § samägandelagen. Det saknar betydelse vem som har begärt försäljningen.

Samägandelagen hittar du här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000