Mobiltelefon på jobbet?

FRÅGA
Vi har mobilförbud på jobbet! En arbetskamrat påstår att jag har haft telefon på mej,villket i te e sant! Vad kan hända?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Aktuell lag: Anställningsskyddslagen (LAS)

Kan bli aktuellt med uppsägning på grund av personliga skäl

Användandet av privat mobiltelefon på arbetstid kan ge upphov till en hel rad av sakliga grunder för uppsägning på grund av personliga skäl (7§ 4 st. LAS).

Jag kommer att redogöra för dessa mer ingående under rubrikerna nedan.

Det kan ses som misskötsamhet, vilket är grund för uppsägning

I lagmotiven har uttalats att prövningen av om saklig grund föreligger inte primärt ska vara inriktad mot de begångna förseelserna i sig, exv. användandet av privat mobiltelefon på arbetstid, utan mot vilka konsekvenser man inför framtiden kan dra av beteendet (AD 1996 nr 102).

Viktiga faktorer att ta hänsyn till när man ska bedöma vad en arbetsgivare ska tvingas tåla är den anställdes anställningstid, företagets storlek och arbetstagarens ställning.

Generellt kan sägas att arbetsgivaren måste tåla mer av en person med lång anställningstid än en nyanställd. Däremot kan sägas att arbetsgivaren har rätt att ställa högre krav på den förstnämnda.

Arbetsgivaren kan även ställa högre krav på en anställd med högre tjänsteanställning och högre ansvar (AD 2006 nr 73).

När det gäller misskötsamhet fästs också vikt vid hur arbetsgivaren reagerat på händelserna. Arbetsgivaren måste i princip antingen genom varningar eller andra konsekvenser tydliggöra för arbetstagaren att uppsägning kan komma i fråga om den anställde inte upphör med att använda telefonen på arbetstid (AD 2002 nr 44).

I ditt fall kommer du kanske först få en varning av din arbetsgivare om vad ett brytande mot förbudet kan leda till.

Skulle den anställdes arbetsprestationer påverkas negativt på grund av att denne använder sin privata mobiltelefon på jobbet skulle det kanske inte direkt, men i längden efter flera varningar kunna ses som misskötsamhet och leda till uppsägning.

Enligt min mening borde användandet av privat mobiltelefon på arbetstid alltid innebära att arbetsprestationerna påverkas negativt, då den anställde gör annat än att jobba. Att inte tillåta mobiltelefoner på raster är en annan sak.

Det kan ses som samarbetssvårigheter, vilket är grund för uppsägning

Använder den anställde sin privata mobiltelefon i sådan utsträckning att det går ut över företaget och orsakar samarbetssvårigheter med övriga anställda kan det också i längden anses utgöra saklig grund för uppsägning (AD 2006 nr 112).

Företaget och de andra anställda måste kunna lita på att kollegorna finns tillgängliga under arbetstid och inte ägnar sig åt privata saker på sin privata mobiltelefon.

Det kan ses som order- och arbetsvägran, vilket är grund för uppsägning

En något mer långsökt grund, men som i praktiken skulle kunna aktualiseras i vissa fall, är det som kallas för order- och arbetsvägran.

Skulle den anställde använda sin privata mobiltelefon i sådan vid utsträckning att han eller hon i princip inte utför något arbete alls, kan det i längden ses som en order- och arbetsvägran, om den anställde inte slutar att använda sin privata mobiltelefon.

När den anställde är på arbetet förväntas han eller hon följa order och utföra de arbetssysslor han eller hon har, inte använda sin privata mobiltelefon.

Avslutande ord

Ja, arbetsgivaren kan ha rätt att säga upp personal på grund av att de använder sina privata mobiltelefoner under arbetstid. Däremot får man ha i åtanke att uppsägning alltid är tänkt att vara en sista utväg, när ingenting annan hjälper.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94159)