Mobiltelefon på arbetstid?

FRÅGA
Hur mycket får man använda sig av mobiltelefon för div nöje under arbetstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Det finns inte reglerat i lag hur mycket en arbetstagare får använda sin mobiltelefon för nöje under arbetstid. Däremot kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare om uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). En uppsägning kan till exempel göras på grund av personliga skäl. Exempelvis kan misskötsamhet, samarbetssvårigheter och arbetsvägran på arbetsplatsen utgöra grunder för uppsägning.

I vilken utsträckning en arbetstagare får använda sin mobiltelefon i nöjessyfte varierar säkerligen på olika arbetsplatser. Om bruk av mobiltelefonen skulle påverka arbetet i sådan mån att det kan betraktas som misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller arbetsvägran, skulle användandet kunna utgöra en grund för uppsägning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91415)