FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott19/09/2020

Mobil och kameraanvändning vid bilkörning

Mobil vid ratten:

Att man inte får surfa eller prata i mobiltelefonen när man sitter vid ratten har jag förstått, men:

Får jag ta ett kort genom bilrutan med mobilen? Jag använder den då inte som en mobitelefon.

Eller: Får jag använda en "vanlig" kamera på samma sätt? Det är ju inte en mobil.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktivitet som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen (4 kap 10 e § trafikförordningen (1998:1276)).

Det här innebär som huvudregel att en förare inte får hålla utrustningen i handen. Det behövs inte heller göras någon prövning om användandet påverkat framförandet av fordonet menligt.

Undantag från huvudregeln gäller dock för exempelvis poliser i tjänst (11 kap 10 a § trafikförordningen).

Slutsats

Svaret på din fråga blir således att det inte spelar någon roll i vilket syfte du använder mobiltelefonen på, det är faktumet att du håller den i handen som är problematiken. Svaret på din andra fråga blir således troligast densamma, att du istället håller en kamera i handen och fotograferar bör inte medföra någon skillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo