Mitt namn står på Lexbase men jag är inte dömd för något - förtal?

Hej jag har aldrig aldrig åtalats eller dömts för något brott men anmälts en gång som hämnd då jag stoppade en rattfull från att köra bil. Han blev så förbannad att han senare polisanmälde mig för misshandel som skulle skett då jag var i Kanada. Men mitt namn står med på Lexbase. Är det rimligt ?

Kan jag polisanmäla Lexbase för förtal då jag inte gjort något brottsligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän handling

Om du hade fått en dom på brottet så är det en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap 3 §. Om det hade varit en allmän handling så har alla rätt att ta del av denna handling om det inte föreligger sekretess, 2 kap 1 § TF. Även en polisanmälan är en offentlig handling om det inte föreligger sekretess.


Förtal

Det är möjligt att anmäla utgivaren bakom Lexbase för ett förtal om uppgiften kring dig är "ägnad att utsätta dig för missaktning", 5 kap 1 § brottsbalken (BrB) jfr 7 kap 4 § 14 punkten TF. Det kan exempelvis vara att någon anklagar dig för att ha begått en brottslig handling eller på annat sätt pekar ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt. I ditt fall så har utgivaren bakom Lexbase pekat ut dig som en brottslig person. Nu vet jag inte vad det står vid ditt namn på Lexbase men mycket troligt är ju att om man söker på ditt namn på Lexbase så presumerar man att du begått något brottsligt. Detta innebär självklart en missaktning för dig.

För att det ska anses som ett förtal kräver det en viss spridning av uppgifterna kring dig. Eftersom Lexbase är en internetsida som i princip alla kan få upp så finns absolut spridning.


Processen

Det finns alltså möjlighet för dig att polisanmäla händelsen. Ett förtalsbrott är ett så kallat "målsägandebrott" vilket betyder att du själv måste ange brottet till åtal och ger en begäran om att åtal ska väckas, 5 kap 5 § BrB. Åklagaren kan sedan välja om den vill driva brottet som ett allmänt åtal. Om det inte sker kan du driva åtalet som enskilt åtal. Då måste du bedriva processen själv samt står risken för rättegångskostnader om den åtalade frikänns.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo