Mitt ex vägrar hämta sina saker

FRÅGA
Ex-man vägrar att ta bort sina saker och djur från min lägenhet. Detta har pågått i 5 månader. Vad kan jag göra? Har jag rätt att ta ut "hyra" för sakerna och hur mycket isåfall? Hur bindande är ett muntligt avtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ex-mannens saker
Det är en besvärlig situation som man hamnar i när ens ex vägrar att komma förbi och hämta sina saker. Det jobbiga är att man inte alltid kan göra vad man vill med sakerna. På grund av att du inte äger sakerna så kan du riskera att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande om du skulle få för dig att slänga hans saker (brottsbalken 10 kap. 4 §). Om du däremot får för dig att flytta sakerna genom att köra dem hem till honom så riskerar du att göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande eftersom du då skulle anses ha rubbat hans besittning (brottsbalken 8 kap. 8 §).

Å andra sidan så kan man också se det som att din ex-man själv gör sig skyldig till brottet eget mäktigt förfarande när han väljer att inte komma förbi och hämta sina saker. Detta beror på att hans beteende leder till att din besittning till ditt hur rubbas eftersom du användbarheten begränsas då hans saker tar plats.

Kronofogden kan hjälpa till
Det som du skulle kunna göra är att kontakta kronofogden och ansöka om något som kallas för "handräckning". Ett beslut från kronofogden om handräckning kan komma att innebära att din ex-man blir skyldig att komma förbi ditt hem och hämta sina saker. Ansökan om handräckning ska göras genom att man fyller i en viss blankett. Ansökan kostar dessutom 300 kr. Du har möjlighet att begära ersättning för ansökningsavgiften i din ansökan. I det fallet så kommer kronofogden att försöka ta ut ersättningen från din ex-man.

Hyra
När det gäller din fråga angående rätten att ta ut hyra för sakerna för att du förvarar dem så måste jag säga att jag inte är helt säker på vad som gäller angående när man får ta ut hyra och hur mycket isåfall. Det som jag däremot känner till är att man inte bara kan ta ut hyra hur man vill utan att du på något sätt måste meddela din ex-man att du tänker ta ut hyra för förvaring av hans saker om han inte kommer och hämtar dem. Jag skulle rekommendera att du ställer denna fråga till bland annat kronofogden i samband med att du gör en ansökan om handräckning. De borde nog ha bättre koll på vad som egentligen gäller.

Muntliga avtal
Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal och ska alltså gälla på samma sätt. Det här förutsätter då att båda parterna är ärliga angående det muntliga avtalet. Problemet med muntliga avtal är att man ibland inte lyckas bevisa vad som egentligen har sagts under samtalet då det muntliga avtalet kom till. Om man inte kan bevisa vad som har sagts eller vad man har kommit överens om muntligt så kan risken bli att det muntliga avtalet inte får någon effekt och blir alltså verkningslös.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?