Mitt ex skickar hotfulla sms till mig och min familj och påstår att jag har begått brott. Vad ska jag göra?

FRÅGA
Mitt ex skickar en massa hot sms till mig (mina vänner och familj) och jag är livrädd för honom. (även till min familj) Han skickar sådana här sms till mig och mina vänner: Polisen ser ytterst allvarligt på situationen och åklagare XX kommer att väcka åtal mot NN (jag som skriver) i 6 punkter. (vilka framkommer inte?!) Polisen ser ytterst allvarligt på situationen och mitt ex skriver att han har fått direktnummer till polisen då situationen är ytterst allvarlig, som inom 3 minuter med högsta prioritet, kommer till hans undsättning om han möter på mig, NN. "Situationen är ytterst allvarlig och NN är ytterst farlig och är skyldig till flertalet brott". Till mina vänner och kunder skickar han sms och skriver: Jag välkomnar självklart en polisanmäla på NN för att påskynda pågående brottsutredningar mot NN." Vilka dessa brottsutredningar är framkommer inte? Är detta verkligen lagligt? En advokatvän till mig säger att mitt ex fabricerar falska uppgifter vilket skulle kunna fabriceras som övergrepp i rättssak. Jag har ca 300 hot sms från mitt ex,mina vänner har fått några och mina föräldrar har ca 100 hot sms. Nyligen fick mina föräldrar följande från honom: Snart, snart kommer sanningen fram och ni skall hamna på första parkett(?) och dömas utifrån den strängaste lagen. (för vad framkommer inte)Hur går jag vidare och är detta lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ditt ex har hotat dig, och även dina familjemedlemmar och vänner via sms. Han skickar även sms där han påstår att du har begått brott.

Jag kommer att gå igenom vad ditt ex kan ha gjort sig skyldig till för brott, och avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Ofredande

Ofredande regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon, eller utsätter personen för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende. Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, det ska alltså vara agerande som man typiskt sett känner sig kränkt av och tar illa upp av. Att skicka hundratals sms om mottagaren inte vill detta är helt klart störande kontakter. Eftersom sms:en han skickar antingen är hotfulla eller är en uppmaning att polisanmäla dig stärker det att det är ägnad att kränka din (och andra utsattas frid).

Olaga hot

Olaga hot regleras i Brottsbalken 4 kap 5 § (här). Ett olaga hot innefattar dels att hota någon med vapen, dels genom att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information. För att det ska vara olaga hot krävs alltså att man hotar att göra något brottsligt gentemot personen. Om man exempelvis hotar någon och säger "gör det här, annars misshandlar jag dig", är det ett hot om brottslig gärning. Dock behöver det inte röra sig om brott mot person, hot om skadegörelse kan räknas som olaga hot. Hotet kan även vara förtäckt, alltså mer subtilt. Att hota med att polisanmäla någon är däremot inte hot om brottslig gärning, då det inte är ett brott att polisanmäla någon. Däremot – om man anmäler en oskyldig person till polis eller myndighet med uppsåt att personen ska fällas till ansvar kan det utgöra brottet falsk angivelse, Brottsbalken 15 kap 6 § st 1 (här). Sammanfattningsvis: att enbart hota att polisanmäla någon är inte olaga hot i sig, men har han hotat med andra saker kan det vara olaga hot, beroende på hur grovt det är.

Förtal

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd, eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal måste påståendet ha nått minst en utomstående. Om man enbart säger kränkande saker till den utsatte är det inte förtal, då kan det istället vara fråga om brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Personen som får höra påståendet måste också förstå det. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om det man påstår är sant, så huruvida en uppgift är sann har inte så stor betydelse. I det här fallet har ditt ex skickat ett stort antal meddelanden till dig och dina vänner att du har begått olika brott och är farlig. Det är definitivt att anse som att utpeka någon som brottslig.

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak regleras i Brottsbalken 17 kap 10 § (här). Övergrepp i rättssak innebär att man angriper någon med våld alternativt med hot om våld för att personen har gjort anmälan, vittnat etc. Ett exempel är att man polisanmäler en person som utsatt en för brott, och personen hotar en för att man har anmält personen ifråga. Att sprida ut falska uppgifter om någon är inte hot i rättssak, då ligger förtal närmare till hands. Jag gör bedömningen att övergrepp i rättssak inte har skett i detta fall.

Vad du kan göra nu

Jag gör bedömningen att ditt ex kan ha gjort sig skyldig till förtal och ofredande, samt eventuellt olaga hot. Jag rekommenderar starkt att du tar kontakt med polisen för vidare rådgivning. Det är bra om du och din familj och dina vänner sparar sms och liknande så att det finns bevis.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (762)
2019-05-26 Hemfridsbrott att olovligen befinna sig innanför annans tomtgräns?
2019-05-25 Får man gå in i en affär man blivit portad från?
2019-05-24 "Magiska" olaga hot
2019-05-24 Att olovligen ta sig in på någon annans sociala medier kan utgöra dataintrång

Alla besvarade frågor (69302)