Mitt barn har handlat i ett dataspel på nätet för väldigt mycket pengar

2021-05-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Mitt barn har handlat i ett dataspel på nätet för väldigt mycket pengar? Jag har skickat reklamation till företaget, till kreditkortsföretaget samt kontaktat ECC Sverige då företaget inte är svenskt.Finns det något annat jag kan göra i det hela.Sonen är 12 år, har använt mitt kreditkort utan lov.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt huvudregeln (9 kap. 1 § FB) i föräldrabalken (FB) så får inte personer under arton år ingå avtal och det kravs samtycke från vårdnadshavare för köpet ska vara giltigt.

Har du gett honom samtycke?
En fråga som kommer upp är om det går att anse att du har givit honom samtycke genom att göra det tillgängligt för honom att utföra köpet med ditt kreditkort via dataspelet. Att du har lånat ut din dator borde inte anses som att du godkänner köpet. Dock om du har lämnat ut kortuppgifter eller lösenord kan det anses vara som att du samtycker köpet. Enligt den allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis så har summan av köpet betydelse. Köp varav de summor som en vårdnadshavare normalt sett skulle ha godkänt vid ett köp i exempelvis en affär bör anses som att vårdnadshavaren har godkänt köpet. Summor som är oproportionerligt stora anses inte som att vårdnadshavaren har godkänt köpet.

Vad du kan göra
Utöver det du redan har gjort (reklamerat, kontaktat kreditgivare och ECC) så skulle du eventuellt kunna kontakta ARN eller din kommunala konsumentvägledning om din situation. Mer information hittar du här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93065)