Misstänkliggöra någon

Hej!

Jag undrar om det inte är olagligt att hänga ut en person med namn på nätet innan personen är dömd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 5 kap. 1 § brottsbalken framgår det att den som utpekar någon för brottslig dömes för förtal. Lagkommentarerna till förevarande rättsregel anger fyra rekvisit som ska vara fullgjorda för att ifrågavarande lagrum ska bli tillämplig:

1. Uttalandet ska rikta sig mot en enskild fysisk person.
2. Uppgiften ska lämnas till en annan än den ärekränkte.
3. Uthängningen ska innehålla en uppgift som är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas.
4. Uppgiften ska vara av nedsättande karaktär.

I det här fallet är den utsatte en fysisk person, som dessutom blir uthängd på nätet vilket innebär att uppgiften finns tillgänglig för allmänheten. Uthängningen innehåller förmodligen en uppgift i form av en anklagelse vars sanningshalt kan prövas. Denna uppgift är dessutom ägnad att utsätta en person för andra människors missaktning vilket innebär att angivelsen innehåller en nedsättande karaktär. Det är dock viktigt att påpeka att brott av mindre allvarlig art i form av lindrigare trafikförseelser icke anses uppfylla kravet för nedsättande uppgift. Det innebär att ifrågavarande person måste ha blivit anklagad för ett brott som ej betraktas som ringa. Mot bakgrund av det som har framförts kan jag konstatera att man i allmänhet icke bör acceptera anklagelser om brottslighet. Stöd för förevarande slutsats återfinns även i praxis, jämför NJA 1987 s. 285.

Vänligen,

Homan GeramiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo