Misstankegrader vid häktning

2018-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad är de olika graderna vid häktning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Häktning regleras i 24 kap. i Rättegångsbalken (RB). Frågan om en misstänkt person ska häktas beror bl. a på straffskalan och misstankegraden.

Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden. För att häkta en person som är skäligen misstänkt krävs att det är av synnerlig vikt att personen häktas i avvaktan på utredning, se 24 kap. 3 § RB.

I takt med utredningen kan brottsmisstanken gå upp till sannolika skäl misstänkt (den högre graden av misstanke). När en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge minst 1 års fängelse kan personen häktas om det föreligger fara för att personen flyr, förstör bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet, se 24 kap. 1 § RB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Andrea Gicic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2186)
2019-08-22 Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?
2019-08-22 I vilka situationer är det straffbart att underlåta att handla?
2019-08-14 Finns dom kvar i belastningsregistret efter 18 år om man var 15 år vid tiden för brottet och blev dömd till samhällstjänst?
2019-08-14 Hur länge är uppgifterna kvar i belastningsregistret om en 15-åring blivit dömd till samhällstjänst?

Alla besvarade frågor (72152)