Misstanke om brott mot utsatt person

hej undrar vad man ska göra när man misstänker

att en person försöker lura en svag och utsatt person

på en stor summa pengar ???

personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad

skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta

då det är vårt att berätta hela händelsen på mail

ring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)

tack på för hand // Johnny

Lawline svarar

Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap.

Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till.

Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar.


Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1.

I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer:
"Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".

Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.

Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet.

Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän.

Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:
08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.

Vänligen,Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo