FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/01/2018

Misstanke- och belastningsregister vid nedlagt eller ogillat åtal

Hej.

Har varit anklagad för våld mot tjänsteman för många års sedan. Åtalet ogillades och jag blev friad i Tingsrätten. Står detta kvar i något form av register som polisen har? Har tänkt att söka ett jobb som gör att jag kommer kollas upp i diverse register och undrar om detta kommer att synas då.

Blev även anklagad för misshandel något år senare men det blev ej åtal. Likadant där, finns detta kvar i register.

Med vänlig hälsning, Jag

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

I polisens misstankeregister finns personer som har varit skäligen misstänkta för brott, se 1§ Lag om Misstankeregister här. I misstankeregistret lagras de som är misstänkta för brott mot Brottsbalken, vilket innefattar såväl misshandel som våld mot tjänsteman.

En uppgift i misstankeregistret ska gallras, tas bort, under de förutsättningar som anges i lagens 13§. Där framkommer att personen försvinner ur registret under följande omständigheter;

En förundersökning har avslutats utan att åtal väckts.Om åtal väckts men lagts ned då misstanken försvann. Om domstolen meddelat dom som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte godtagit strafföreläggande. När en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts. Eftersom tingsrätten meddelat dom i ditt fall rörande våld mot tjänsteman borde detta därmed inte synas i misstankeregistret. Däremot är domar som huvudregel offentliga handlingar som kan begäras ut av allmänheten.

Även misstanken rörande misshandel bör vara borttagen ur registret om misstanken och förundersökningen ej ledde till åtal.

I Belastningsregistret återfinns enligt 3§ Lag om Belastningsregister, som du hittar här, information om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts en påföljd för brott. Det krävs således att du blivit dömd för ett brott för att du ska återfinnas i belastningsregistret, vilket inte är fallet i din situation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”