Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Hej!

Om min arbetsgivare räknat fel vid semesteruttag är jag då återbetalningsskyldig?

Jag jobbar deltid med ett rullande tre veckors schema. Enligt arbetsgivaren har jag jobbat för lite timmar. Vid semesteruttag har det då räknats ut fel kvot. Detta har pågått under flera års tid vilket innebär att jag är skyldig över 200 timmar. Tidigare arbetstagare som nu har slutat sina tjänster har gått på samma schema i många år utan att felet har upptäckts Kan arbetsgivaren kräva mig på dessa timmar? Vad säger lagen och vilka lösningar finns?

Tacksamt för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet du beskriver rör huruvida din arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengar som har betalats av misstag, även kallat condictio indebiti. Jag kommer nedan att beskriva hur själva förfarandet om misstagsbetalning ser ut, och vilka rättigheter/skyldigheter du som ska återbetala har i ett sådant sammanhang.

Misstagsbetalning

Det finns inte någon reglering i lag om misstagsbetalning, utan det framgår av rättspraxis hur en ska gå till väga. Huvudregeln är att pengar som har betalats av misstag ska återgå. Detta framgår av b.la rättsfallet NJA 1989 s. 224. Dock finns dock undantag till detta. I bl.a NJA 2001 s. 353 så ställer domstolen upp två förutsättningar för att undantag ska göras från condictio indebiti. Dessa förutsättningar är god tro och parten har inrättat sig efter betalningen.

För att kravet på god tro ska anses vara uppfyllt krävs det att du inte ska ha, eller bör ha, förstått att betalningen varit av misstag (du har varit i god tro). Det andra kravet innebär att du ska ha inrättat dig efter betalningen, ex. förbrukat pengarna. Om följande förutsättningar är uppfyllda bryts huvudregeln att betalningen ska återgå, vilket betyder att du i sådant fall har rätt att behålla pengarna. Jag kan inte avgöra exakt hur en domstol hade avgjort frågan i ditt fall, eftersom jag inte har sådan inblick i ärendet.

Lösningar

Om du anser att du har varit ovetande om (och inte borde ha uppmärksammat) att du erhållit för mycket pengar och dessutom inrättat dig efter den betalning som du erhållit, vill jag råda dig till att tala med din arbetsgivare om att du inte ska behöva betala tillbaka pengarna. Det undantag som uppställts från huvudregeln är till för att skydda bl.a arbetstagare från att belastas allt för hårt p.g.a att arbetsgivaren har begått misstaget och betalat en felaktig summa.

Om det däremot har varit uppenbart för dig att pengarna som betalades ut var för mycket i förhållande till dina arbetstimmar och du inte har inrättat dig efter betalningen, ex. har ett stort sparkapital, ligger närmast till hands att du ska betala tillbaka pengarna. Detta eftersom att pengarna faktiskt har betalats till dig av misstag och huvudregeln ändå fastslår att den som betalat pengar av misstag till någon har rätt att få tillbaka pengarna.

Jag hoppas att du blev klokare i det hela och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”