Förutsättningarna för att få behålla en misstagsbetalning

FRÅGA
När min son flyttat ut från sin lägenhet begärde de 3 månads hyra som de sa han inte betalt. Han betalade trots att han tyckte att det var fel. Några månader senare fick han besked om att de gjort fel och han skulle få sina pengar tillbaka vilket han fick. Nu, 6 månader senare, så kräver de pengarna tillbaka för att de säger att de gjort fel som betalade tillbaka. Är min son verkligen tvungen att återbetala pengarna? Det var de som kontaktade honom i första läget och gav tillbaka pengarna. Nu säger de att ärendet kommer att lämnas till kronofogden om han inte betalar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!

Jag tolkar som att din fråga handlar om hyresvärden, som har påstått sig betalat av misstag till din son (då de anser sig aldrig ha varit skyldiga honom pengar i egentlig mening), kan kräva tillbaka pengarna. Detta förutsätter såklart att det måste bevisas att det aldrig funnits någon skuld för hyresvärden till din son.

(Om det snarare handlar om komplikationer kring tillämpningen av hyresavtalet eller dylikt ställ gärna ytterligare frågor)

Med detta förbehåll hoppas jag kunna besvara din fråga så bra jag kan!

När kan en misstagsbetalning krävas tillbaka

Detta fallet handlar troligtvis om vad som inom juridiken kallas för condictio indebiti, dvs en betalning som skett utan att det föreligger en skuld för betalaren till mottagaren. Huvudregeln är att återkrav får ske, dvs betalningen ska gå tillbaka, men det finns ett viktigt undantag!

Undantagsregeln blir aktuell om mottagaren av pengarna i god tro inrättat sig efter den felaktiga betalningen samt att kravet på återbetalning inte framställts inom rimlig tid. Rimlig tid har ansetts variera beroende på omständigheterna men har ansetts vara högst några månader. När det gäller om mottagaren faktiskt kunnat inrättat sig betalningen i god tro måste man beakta de enskilda omständigheterna. I praktiken innebär det oftast att mottagaren inte får anses vara misstänksam över varför denne fått beloppet samt att man inrättat sig genom att använda pengarna.

Om det snarare handlar om att hyresvärden i detta fall varit osäker på om det överhuvudtaget funnits någon skyldighet att betala till mottagaren men ändå gjort det, har det inte skett en misstagsbetalning utan istället en s.k. disposition. En sådan kan inte alls återkrävas om man i efterhand ångrar sin betalning.

Din son får behålla misstagsbetalningen

I ditt fall blir det intressant att kolla på undantagsregeln. Din son mottog en betalning som en sorts återbetalning för att han tidigare betalat för mycket. Detta talar för att det inte är något mottaget belopp som skulle anses väcka misstankar hos din son om att något inte stod rätt till eller att betalningen skett av misstag. Dessutom i.o.m. att det gått en avsevärd tid sedan mottagandet är det sannolikt att han redan inrättat sig efter mottagna pengarna i form av att kanske exempelvis använda pengarna till att betala sina utgifter m.m. Anspråket som hyresvärden gjorde kan inte heller anses skett inom rimlig tid. Med det sagt talar omständigheterna för att din son borde kunna behålla pengarna även om det skulle framgå att de kommit till honom av misstag!

Samma utfall gäller om det är fråga om en disposition!

Hoppas det var svar på din fråga ! Du är annars välkommen att ställa fler !

Eles Karahalilovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95869)