misstagsbetalning

FRÅGA
När jag sålde mina bitecoin sattes pengarna in på en annan persons konto.Hon ringde och berättade att hon fått in mina pengar på sitt konto.Nu vägrar hon att betala tillbaks pengarna.Hon säger att hon vill ha bevis men det har hon ju redan eftersom att hon ringde till mig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vad har hänt? - Det har skett en betalning eller överföring av misstag till fel person

Vad säger lagen? - Dessvärre säger lagen inget om just dessa förhållanden.

Rättsliga principer enligt rättspraxis - Condictio indebiti (misstagsbetalningar) säger att vid misstagsbetalningar så finns det ingen skyldighet att prestera något över huvud taget då man agerar av misstag. Grundregel till detta är att om man får pengar som man inte har rätt till, så ska man betala tillbaka pengarna!

Det finns dock i några undantag. Om man har mottagit beloppet i god tro och inrättat sig efter beloppet (man agerar som om man tror att detta är mina pengar, man använder dem) och om krav om återbetalning inte framkommer inom rimlig tid så kan det vara så att man inte har någon rätt att betala tillbaka pengarna. Detta framkommer enbart i praxis. Det som stödjer detta är AD 2008 nr 23, som säger att om man är i god tro, varav det läggs störst vikt på detta. Man gör en avvägning om det är rimligt att förvänta sig denna penningsumma, om exempelvis lönespecifikation är tillräckligt tydlig.

NJA 2001 s 353 och NJA 1970 s 539 tar upp att inrättande är en relevant handling som bör begrundas. NJA 2011 s 739 tar upp att relationen individ-staten ska likväl begrundas också i skatteförhållanden. Det är svårt att klargöra utifrån AD eller HD vad som är att räkna som inrättande, och om detta är relevant.

Vad gäller för dig - Med stöd av detta ovan, så har du rätt att kräva tillbaka pengarna från kvinnan som har fått pengarna. Du har möjlighet att väcka talan i närmsta tingsrätt vad gällande detta.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (419)
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?

Alla besvarade frågor (96356)