Misstag vid avtalsskrivning

2019-05-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej om 2personer har skrivit ett avtal från SKK men sen kommit hem efteråt och sett att man missat fylla i en väldigt viktig ruta då ingen av parterna såg den, blir avtalet då ogiltigt fram tills det blir korrekt ifyllt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Ett avtal är ju i grund och botten en viljeförklaring som parterna är överens om, särskilt om ni båda undertecknat avtalet. Du nämner inte i din fråga vilken typ av avvikelse det skulle bli av att den berörda punkten inte är ifylld. Troligtvis är båda parter medvetna om att avsikten var att den skulle vara ifylld och detta går att ändra i efterhand. Hela avtalet blir inte per definition ogiltigt. Skulle däremot en tvist uppstå om punkten skulle man till exempel kunna luta sig på avtalslagen 32 § om förklaringsmisstag, alltså att en situation uppkommit då ni varit överens om avtalets utformning men att punkten missades. Det talar även för ett misstag att ni försökte rätta till felet när ni insåg att det uppkom.

Troligtvis löser ni detta på enklaste sätt genom att kontakta den andra avtalsparten och delge informationen om att det skett ett misstag.

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (288)
2020-01-11 Kan en bilhandlare ändra priset?
2020-01-09 Avtals giltighet
2019-11-19 Vad gäller om man swishar under allvarlig psykiskt störning?
2019-11-17 Är avtalen giltiga trots att avtalen ingicks under psykisk störning?

Alla besvarade frågor (76421)